6 ตุลาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตามเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น
มีสิทธิ์เข้าสอบโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกที่นี่  (30 ก.ย. 57)สำหรับการสมัครสอบ 7 รายวิชา ระบบจะสมัครให้โดยอัตโนมัติ ทาง สสจ. จะชำระค่าสมัครสอบให้
หาก ODOD ต้องการสมัคร CPIRD ด้วย ผู้สมัครต้องชำระค่าสมัครเอง
-กำหนดการรายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการ คลิกที่นี่ (2 ต.ค.57)************************************************************************************************แบบฟอร์มการตอบรับเข้าค่าย ODOD คลิกที่นี่  (6 ต.ค.57)
กำหนดการเข้าค่าย และสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันเข้าค่ายฯ คลิกที่นี่ (6 ต.ค.57)
************************************************************************************************
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรงโดยวิธีพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) คลิกที่นี่ประกาศเพิ่มเติมพื้นที่จังหวัดนครพนม คลิกที่นี่ (22 ส.ค.57)
รับสมัคร
 วันที่ 1-10 ตุลาคม 2557
************************************************************************************************
- คำถามที่ถามบ่อยๆ
-เมื่อพิมพ์ ชื่อ-สกุล   เกรดผิด ตัวเลขผิด ที่อยู่ผิด ตำแหน่งครูแนะแนวผิด หรืออื่นๆ ผิด จะทำอย่างไร?
- คำตอบ-ให้ปริ้นท์ออกมาแล้วใช้ปากกา ขีดฆ่าตรงที่ผิด พร้อมเซ็นชื่อกำกับ แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง ดำเนินการทางโรงเรียน
ผอ. ลงนาม รับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียน ให้เรียบร้อย ค่อยใส่ซอง ติดแสตมป์ ส่งมาให้คณะแพทยศาสตร์ นะคะ
- คำถามที่ถามบ่อยๆ-ไม่ทราบที่อยู่ของ บิดา หรือ มารดา จะทำอย่างไร?- คำตอบ-ให้ใช้ที่อยู่ของผู้สมัครสอบไปใส่ในช่องที่อยู่ของบิดา หรือมารดา นะคะ 
************************************************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น