17 กันยายน 2555

 

รู้ลึกก่อนสอบ GAT-PAT + รูปแบบข้อสอบ 1/2556 !!!


1  เราไม่ต้องฝนเลขที่นั่งสอบ รหัสวิชานะครับ  เพราะสทศใจดีกลัวเสียเวลาฝน จริงได้จัดทำมาให้เลย หน้าที่เรามีเพียงตรวจความถูกต้องและ เซนต์ลายมือชื่อเท่านั้นเอง

2  สำหรับโจทย์  สทศ ไม่ได้เขียนชื่อมาให้เหมือนกระดาษคำตอบ  เราต้องเขียนด้วยนะครับ   ผมเคยลองไม่เขียน  กรรมการคุมห้องสอนก็เตือนให้เขียน


3  ตารางสอบ วิชา GAT  ความถนัดทั่วไป  ในระเบียบการจะไม่มีรายละเอียดนะครับว่าต้องสอบ gat เชื่่อมโยง หรือ gat อังกฤษ ก่อน  แต่จากประสบการณ์ในอดีต บอกเราว่า
GAT เชื่อมโยง   8.30  ถึง  10.00
GAT อังกฤษ    10.00  ถึง   11.30  

ปล  กรรมการจะแจกข้อสอบ gat เชื่อมโยงก่อน พอถึงเวลาก็จะเก็บ  แล้วแจกข้อสอบ gat อังกฤษต่อ

4  ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ  นำมาจากข้อสอบ TOEFL หรือ IEFL  ด้วยนะครับ เช่น


การ์ตูนภาษาอังกฤษที่เราเคยพบในข้อสอบหลายๆ ครั้งมาจาก  http://beingfive.blogspot.com/


อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่เคยเจอข้อสอบ   http://www.manythings.org/  
5 ข้อสอบ  PAT1 PAT2  PAT3   หลายๆครั้งน้องจะรู้สึกเลยว่ามันยากมากไม่เคยเรียนมาก่อน   โดยเด็กซิ่วหลายคนที่กลับมาสอบใหม่บอกว่า  " เห้ยนี่มันเนื้อหาปี 1 นี่หว่า >..< 
6  รูปแบบข้อสอบ gat-pat  กลัวคนยังไม่ได้อ่านกันเลยขอนำเสนออีกรอบ  
GAT PAT1 PAT2  PAT5  PAT6 เหมือนเดิม ไม่มีเปลี่ยนแปลง

PAT3  มีการปรับรูปแบบ
ปี 2/2555ปรนัย 60 ข้อ  180 คะแนน และ อัตนัย 20 ข้อ 120 คะแนน
ปี 1/2555ปรนัย  60 ข้อ 240 คะแนน และ อัตนัย 10 ข้อ  60 คะแนน
ปีก่อน  PAT3 คะแนนตกกระจายเลยครับ  แต่เห็นรูปแบบข้อสอบ pat3 ปีนี้แล้ว คะแนนน่าจะขึ้นนะครับ >.<

PAT4  ปีนี้เน้นข้อสอบแบบอัตนัย ตรวจด้วยคน !!  ถึง 210 คะแนน จากปีก่อน  120 คะแนน !!

7  " ห้ามขีดเขียนบนข้อสอบ"  เห้ยแบบนี้จะทดเลขที่ไหนฟะ !!!  
     เด็กไทย อัฉริยะอยู่แล้ว   ให้คิดในใจเอา แป่ว !!

เห็นแบบนี้แล้วอย่าตกใจ  ทดเลขได้เลยตามปกติจ้า
 

รวม โครงการรับตรง ที่จะปิดรับสมัคร ภายในเดือน กันยายน 2555 !!


รวม โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2556 ที่จะปิดรับสมัคร ภายในเดือน กันยายน นี้จ้า โดยเดือนนี้จัดได้ว่าเป็นเดือนที่มีโครงการปิดรับมากที่สุดเลย เข้ามาย้ำกันอีกครั้งว่าจะมีโครงการไหนปิดรับ บ้าง ^__^
มหาวิทยาลัยโครงการหมดเขต  
วลัยลักษณ์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์ 255611 กย
วลัยลักษณ์ โควตา 14 จังหวัด ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ 255611 กย
ศิลปากรรับตรง ชิงทุน  สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ เเละสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงเเละนาโนเทคโนโลยี14 กย
ธรรมศาสตร์สอบชิงทุน โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ  SIIT14 กย
กทมรับตรง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.กรุงเทพมหานคร15 กย
สุรนารีรับตรง พยาบาล ม.เทคโนโลยีสุรนารี 5615 กย
ศิลปากรรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร  รอบที่ 1 15 กย
นเรศวรรับตรง โครงการพิเศษต่างๆ ม.นเรศวร 255616 กย
เชียงใหม่การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 20 กย
ศิลปากรรับตรง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 255620 กย
ธรรมศาสตร์สอบชิงทุน TEP&โครงการTEPE20 กย
บูรพา รับตรง คณะแพทย์ ม.บูรพา ประจำปี 255621 กย
นเรศวรระบบรับตรง (โควตา) ม.นเรศวร 255627 กย
มฟลระบบรับตรงทั่วประเทศ แม่ฟ้าหลวง 5628 กย
มหิดลรับตรง วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล รอบที่ 128 กย
เชียงใหม่รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 28 กย
นราธิวาสรับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 28 กย
เกษตรรับตรง คณะ มนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี ม.เกษตรศาสตร์ 28 กย
TNIโควตา สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 30 กย
ม.อ.โควตา ม.อ. ตรัง30 กย
มหิดลรับตรงโคงการพิเศษ แพทย์ ทันตะ ม.มหิดล30 กย
ขอนแก่นรับตรง เภสัชศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ม.ขอนแก่น 255630 กย
บางมดโครงการ ความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอม30 กย
ธรรมศาสตร์รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 25561 ตค
น้องๆสามารถเข้าไปทดลองใช้งาน โปรแกรมค้นหาข่าว รับตรง โควตา  http://unigang.com/Quota
และตามข่าวรับตรงได้จาก   http://unigang.com/Category/19

2 กันยายน 2555

สรุปการไปศึกษาคณะวิศวะ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ครับผม (โดยนาย อภิเษก 11B)จากผู้ร่วมเส้นทางชะตาแห่งอนาคตทั้ง 12 คน ที่ได้เข้าร่วมการทัศนะศึกษาในวันที่ 6 สิงหาคม 2555  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิยาลัยจุฬาลงกรณ์  ในสาขาต่างๆที่ไม่ว่างจะเป็น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครืองกล แม้แต่ International School of Energineering (ISE) ที่ประกอบไปด้วย
วิศวกรรมนาโน วิศวะออกแบบและผลิตยานยนต์ วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

บรรยากาศในการชมงาน