25 กุมภาพันธ์ 2557


UploadImage

รับตรง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้วยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2557


สาขา/จำนวนที่เปิดรับ
- สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 80 คน
- สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 30 คน
- สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ํา 30 คน


คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์-คํานวณ
- GPAX 2.50 ขึ้นไป

กำหนดการ
รับสมัคร 3 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 8 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม 2557
สอบสัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 พฤษภาคม 2557


ที่มา : http://www.asat.su.ac.th/

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
UploadImage

โควตาบุตรเกษตรกร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
 ปีการศึกษา 2557   

สาขาที่เปิดรับ
- เกษตรศาสตร์ 100 คน
-เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 12 คน
- สัตวศาสตร์ 12 คน
- เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 5  คน

คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 เน้นการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ทั่วประเทศ
- GPAX 5 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป (ตามแต่ละสาขากำหนดรายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ
รับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ 2557 – 28 มีนาคม 2557
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  18 เมษายน 2557  
สอบสัมภาษณ์  23 เมษายน 2557  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 เมษายน 2557
ชําระค่ายืนยันสิทธิ์ 25 เมษายน 2557


ที่มา : http://www.agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=385

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Update ล่าสุดปฎิทิน Admissions 57 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 57

Update ล่าสุดปฎิทิน Admissions 57 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 57

UploadImage

ปฏิทิน Admissions 2557   

Update ล่าสุดปฎิทิน Admissions 57 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 57 ซึ่ง admissions นี้ เป็นการรวมเอาคะแนนทั้งหมดทั้งมวลมารวมกันไมว่าจะเป็น GAT/PAT , O-Net, GPA แต่ละวิชา และ GPAXแล้วจัดสัดส่วนให้ตรงตามกับคณะ สาขาวิชาที่น้องเลือกต่อไปhttp://www.cuas.or.th/document/brochouradm57.pdf


วันที่กำหนดการ
12-22 มิถุนายน 2557       จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกในระบบกลาง ปีการศึกษา 2557 www.cuas.or.th
15-22 มิถุนายน 2557รับสมัคร ADMISSIONS
15-24 มิถุนายน 2557ชำระเงินค่าสมัคร ADMISSION
27-28 มิถุนายน 2557ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
1 กรกฎาคม 2557ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
7 - 9 กรกฏาคม 2557สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
15 กรกฏาคม 2557        ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enn.co.th/7074


ด่วน เลื่อนปฏิทินแอดมิชชั่น Admissions 2557


ทปอ.คลอดปฏิทินรับสมัครแอดมิชชั่นปี 57 ขยับรับประชาคมอาเซียนลั่นเน้นงานวิจัยให้เข้มแข็ง พร้อมร่วมชิงทีวีดิจิตอล ขณะที่ยกปมกยศ.ตัดถูกตัดงบฯ หารือในการประชุมครั้งต่อไป...

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.57 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ. ว่าที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557 เนื่องจากมีการเลื่อนการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1 /2557 และการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์บ้านเมือง ดังนั้นจึงต้องมีการปรับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาปี 2557 ให้สอดคล้องกัน ซึ่งใช้เฉพาะปี 2557 เท่านั้น 
 
โดยกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 2557 หรือ แอดมิชชั่นกลาง มีดังนี้ สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 วันที่ 8-11 มี.ค.ประกาศผลวันที่ 24 เม.ย.สอบGAT/PAT ครั้งที่ 2 วันที่ 26-29 เม.ย. ประกาศผล วันที่ 29 พ.ค.นี้มหาวิทยาลัยสถาบันที่เข้าร่วมระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ของมหาวิทยาลัยไปยังสอท.เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ วันที่ 30 พ.ค. 57

จากนั้น นักเรียนยื่นยันสิทธิ์ในระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์วันที่ 5-9 มิ.ย. ก่อนแจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบันและประกาศรายชื่อระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ และตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นกลางวันที่ 12 มิ.ย.และกำหนดส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในระบบโควตารับตรงโครงการพิเศษ และรายชื่อนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 เพื่อตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นกลาง วันที่ 30 พ.ค. จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ แอดมิชชั่นกลางวันที่ 12-22 มิ.ย. 57 
รับสมัครแอดมิชชั่้นกลาง 15-22 มิ.ย. 
ชำระเงิน 15-24 มิ.ย.
ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก วันที่ 27-28 มิ.ย., 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 1 ก.ค. 
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 7-9 ก.ค. 
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 15 ก.ค. 57
ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าว จะทำให้มหาวิทยาลัยมีเวลาประมาณ 1 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่ที่สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


นอกจากนี้ ทปอ.มีมติกำหนดทิศทางการดำเนินงานในปีนี้ โดยจะเน้นให้ทปอ.มีบทบาทเชื่อมโยงกับสังคมไทยให้มากขึ้นทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการวิจัยให้เข้มแข็ง โดยมหาวิทยาลัยต่างๆจะร่วมมือกันสร้างงานวิจัยให้เข้มแข็งมากขึ้นขณะเดียวกันก็มีมติขับเคลื่อนทีวีดิจิตอลของ ทปอ. ซึ่งขณะนี้ทปอ.มีความพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอทันทีที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดให้มีการยื่นส่วนกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ถูกตัดงบซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้กู้รายใหม่ที่จะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษานั้นจะขอให้มหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลและนำเข้าหารือใน ทปอ.ครั้งต่อไป.


ขอบคุณข่าวจากไทยรัฐ

เทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)


3 กุมภาพันธ์ 2557

การสมัครของ นศท.ชั้นปีที่ 1

การเรียนรักษาดินแดนของมหาวิทยาลัย จะครอบคลุมทั้งนักศึกษาชายและหญิงที่จะสมัครใหม่หรือที่เรียนมาและ แล้วต้องการเรียนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการฝึกรักษาดินแดนเพื่อปลดเป็นทหารกองประจำการ และแต่งตั้งยศเป็นสิบเอกหรือว่าที่ร้อยตรี โดยเตรียมเอกสารในการสมัครหรือรายงานตัวให้ครบ เพื่อยื่นให้แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษาต่อไป

การสมัครเรียนรักษาดินแดนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะเริ่มในช่วงลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนรักษาดินแดนจะต้อง เตรียมหลักฐานสำหรับสมัครเรียน ดังนี้

• การสมัครของ นศท.ชั้นปีที่ 1

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้กำหนดระเบียบการสมัครและรายงานตัวเรียนรักษาดินแดนต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้

          คุณลักษณะ

               1. เป็นชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย
               2. อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ นับตามกฎหมายหว่าด้วยการรับราชการทหาร และต้องได้รับความยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
               3. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ตามมาตรา 14 กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2540
               4. มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ ชาย ต้องน้อยกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร และหญิง ต้องน้อยกว่า 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร (ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนักตัว (กก) / ส่วนสูง 2 เมตร)
               5. มีน้ำหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดส่วนสูง ตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้


               6. มีความประพฤติเรียบร้อย
               7. ไม่เป็นทหารประจำการ กองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว

          คุณสมบัติ

               1. สถานศึกษาเดิมไม่เปิดเรียนวิชาทหาร
               2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป (คิดเฉพาะชั้น ม.3 เท่านั้น)
               3. มีน้ำหนัก ส่วนสูง ขนาดรอบตัว ตามหน่วยบัญชาการกำลังสำรองกำหนด และต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
                         - นักศึกษาชาย ลุกนั่ง 34 ครั้ง ใน 2 นาที ดันพื้น 22 ครั้ง ใน 2 นาที วิ่ง 800 เมตร ใน 3 นาที 15 วินาที
                         - นักศึกษาหญิง ลุกนั่ง 20 ครั้ง ใน 2 นาที ดันพื้น 15 ครั้ง ใน 2 นาที วิ่ง 800 เมตร ใน 4 นาที
          
          หลักฐานการสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1

               
1. รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. ติดใบสมัครจำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
               2. หนังสือให้คำยินยอมจากผู้ปกครอง (รับได้ในวันสมัครที่มหาวิทยาลัย)
               3. หลักฐานการศึกษา ใบ รบ.1 ต. มัธยมปีที่ 3 ถ่ายจากต้นฉบับจริง โดยสถานศึกษาปัจจุบันรับรองคะแนนเฉลี่ยและรับรองสำเนาถูกต้อง
               4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ (ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนา)
               5. ใบรับรองแพทย์ออกโดยแพทย์ปริญญาผู้จดทะเบียนประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนซึ่งรัฐบาลรับรองหรือหน่วยตรวจโรคของทหาร
               6. ค่าบำรุง และทำบัตรประจำตัว จำนวน 680 บาท (ชำระเมื่อได้ผ่านขั้นตอนการรับสมัครของหน่วยบัญชาการกำลังสำรองเรียบร้อยแล้ว)

• การโอนย้ายเรียนจากสถานศึกษาเดิม

นศท. ที่มีสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี และต่างจังหวัด ให้เตรียมหลักฐานดังนี้
          1. ใบรับรองการฝึกวิชาทหารฉบับจริงจากสถานศึกษาเดิม พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
          2. ใบรายงานตัวสีเขียว (รด.3) รับได้ที่มหาวิทยาลัยในวันสมัคร
          3. ใบ สด.9 ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ (เฉพาะนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3 ชาย)
          4. ใบทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
          5. รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบ นศท. ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          6. อื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร หรือของบิดา มารดา พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

หมายเหตุ : เอกสารที่ถ่ายสำเนาให้เขียน รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับทุกฉบับ

          การแต่งเครื่องแบบ นศท.
          ใช้อาร์มแขนของมหาวิทยาลัย สามารถซื้อได้ที่ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้ง 2 วิทยาเขต และติดเครื่องหมาย
ชั้นปีและอาร์มคำขวัญของ นศท.ให้เรียบร้อย (ยกเว้น นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย) ที่เพิ่งสมัครใหม่แต่งชุดนักศึกษา นศท. (หญิง) แต่งชุดกีฬา) ตัดผมแบบรองทรงสูง ความยาวด้านหน้าไม่เกิน 7 ซม. ตามระเบียบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

• การเลื่อนชั้น ซ้ำชั้นเรียนโดยไม่ได้โอนย้ายสถานศึกษา

          1. ให้นศท. เขียนใบรายงานตัว (สีขาว) ต้องให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมด้วย เพียงอย่างเดียวที่ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการให้เรียบร้อยก่อน
          2. แต่งเครื่องแบบ นศท. ใช้อาร์มแขนของมหาวิทยาลัย และติดเครื่องหมายชั้นปี และอาร์มคำขวัญของ นศท.ให้เรียบร้อย
          3. ตัดผมแบบรองทรงสูง ความยาวด้านหน้าไม่เกิน 7 ซม. ตามระเบียบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
          4. นศท. จะต้องชำระเงินบำรุง คนละ 650 บาท เฉพาะ นศท.ชั้นปีที่ 1-3 เท่านั้น (นศท.ชั้นปีที่ 4,5 ไม่ต้องชำระเงินบำรุง)
          5. ให้ นศท.รายงานตัวทั้งหมด 5 สถานี

ค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม EGAT ENVI CAMP โดย กฟผ.


ค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม EGAT ENVI CAMP โดย กฟผ.

UploadImage

EGAT ENVI CAMP รับสมัครแล้ว : 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศผลผู้มีสิทธ์มาค่าย : 5 มีนาคม 2557
ค่าใช้จ่าย : 500 บาทตลอดค่ายจ้าาา (จ่ายเงินหลังประกาศผลนะคะ )


***ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร.02-436-1122 หรือegatenvicamp@gmail.com  หรือwww.facebook.com/egatenvicamp  

 

i-Dia Camp สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย พระจอมเกล้าธนุบรี
UploadImage
"ค่ายดีๆสำหรับเด็กมีไอเดีย"  i-Dia Camp ยก3 ตอน ปล่อยไก่
เชิญน้องๆ ม.4-5 ที่สนใจ มาร่วมปล่อยไก่ ไขความรู้ไปกับเรา
สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 
Fanpage : https://www.facebook.com/IDiaCamp
Contact Us : 089-459-3079 (พี่นิ้ง) , 086-375-6501 (พี่ฝ้าย) 

Arts Camp ครั้งที่ 4  สาขาวิชาMedia Arts บางมด

UploadImage

Arts Camp ครั้งที่ 4  รับสมัครแล้ว : 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศผลผู้มีสิทธ์มาค่าย : 5 มีนาคม 2557
ค่าใช้จ่าย : 500 บาทตลอดค่ายจ้าาา (จ่ายเงินหลังประกาศผลนะคะ )
Facebook : https://www.facebook.com/acmmdakmutt04


***ดาวน์โหลดใบสมัครของค่ายได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ

 

เปลี่ยนแปลงสนามสอบ GAT PAT ครั้งที่1 ปี 2557

UploadImage

ขอให้ผู้มีสิทธ์สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 ตรวจสอบสนามสอบและพิมพ์บัตรแสดงข้อมูลเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

เข้าระบบGAT/PAT

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันทดสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.2556 โดยได้กำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่1/2557  ใหม่  เป็นวันที่ 8-11 มีนาคม พ.ศ. 2557

UploadImage

หลักเกณฑ์การสมัครนศท. รด.

การเรียนรักษาดินแดนของมหาวิทยาลัย จะครอบคลุมทั้งนักศึกษาชายและหญิงที่จะสมัครใหม่หรือที่เรียนมาและ แล้วต้องการเรียนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการฝึกรักษาดินแดนเพื่อปลดเป็นทหารกองประจำการ และแต่งตั้งยศเป็นสิบเอกหรือว่าที่ร้อยตรี โดยเตรียมเอกสารในการสมัครหรือรายงานตัวให้ครบ เพื่อยื่นให้แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษาต่อไป

การสมัครเรียนรักษาดินแดนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะเริ่มในช่วงลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนรักษาดินแดนจะต้อง เตรียมหลักฐานสำหรับสมัครเรียน ดังนี้

• การสมัครของ นศท.ชั้นปีที่ 1

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้กำหนดระเบียบการสมัครและรายงานตัวเรียนรักษาดินแดนต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้

          คุณลักษณะ

               1. เป็นชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย
               2. อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ นับตามกฎหมายหว่าด้วยการรับราชการทหาร และต้องได้รับความยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
               3. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ตามมาตรา 14 กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2540
               4. มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ ชาย ต้องน้อยกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร และหญิง ต้องน้อยกว่า 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร (ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนักตัว (กก) / ส่วนสูง 2 เมตร)
               5. มีน้ำหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดส่วนสูง ตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้


               6. มีความประพฤติเรียบร้อย
               7. ไม่เป็นทหารประจำการ กองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว

          คุณสมบัติ

               1. สถานศึกษาเดิมไม่เปิดเรียนวิชาทหาร
               2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป (คิดเฉพาะชั้น ม.3 เท่านั้น)
               3. มีน้ำหนัก ส่วนสูง ขนาดรอบตัว ตามหน่วยบัญชาการกำลังสำรองกำหนด และต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
                         - นักศึกษาชาย ลุกนั่ง 34 ครั้ง ใน 2 นาที ดันพื้น 22 ครั้ง ใน 2 นาที วิ่ง 800 เมตร ใน 3 นาที 15 วินาที
                         - นักศึกษาหญิง ลุกนั่ง 20 ครั้ง ใน 2 นาที ดันพื้น 15 ครั้ง ใน 2 นาที วิ่ง 800 เมตร ใน 4 นาที
          
          หลักฐานการสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1

               
1. รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. ติดใบสมัครจำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
               2. หนังสือให้คำยินยอมจากผู้ปกครอง (รับได้ในวันสมัครที่มหาวิทยาลัย)
               3. หลักฐานการศึกษา ใบ รบ.1 ต. มัธยมปีที่ 3 ถ่ายจากต้นฉบับจริง โดยสถานศึกษาปัจจุบันรับรองคะแนนเฉลี่ยและรับรองสำเนาถูกต้อง
               4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ (ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนา)
               5. ใบรับรองแพทย์ออกโดยแพทย์ปริญญาผู้จดทะเบียนประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนซึ่งรัฐบาลรับรองหรือหน่วยตรวจโรคของทหาร
               6. ค่าบำรุง และทำบัตรประจำตัว จำนวน 680 บาท (ชำระเมื่อได้ผ่านขั้นตอนการรับสมัครของหน่วยบัญชาการกำลังสำรองเรียบร้อยแล้ว)

• การโอนย้ายเรียนจากสถานศึกษาเดิม

นศท. ที่มีสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี และต่างจังหวัด ให้เตรียมหลักฐานดังนี้
          1. ใบรับรองการฝึกวิชาทหารฉบับจริงจากสถานศึกษาเดิม พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
          2. ใบรายงานตัวสีเขียว (รด.3) รับได้ที่มหาวิทยาลัยในวันสมัคร
          3. ใบ สด.9 ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ (เฉพาะนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3 ชาย)
          4. ใบทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
          5. รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบ นศท. ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          6. อื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร หรือของบิดา มารดา พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

หมายเหตุ : เอกสารที่ถ่ายสำเนาให้เขียน รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับทุกฉบับ

          การแต่งเครื่องแบบ นศท.
          ใช้อาร์มแขนของมหาวิทยาลัย สามารถซื้อได้ที่ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้ง 2 วิทยาเขต และติดเครื่องหมาย
ชั้นปีและอาร์มคำขวัญของ นศท.ให้เรียบร้อย (ยกเว้น นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย) ที่เพิ่งสมัครใหม่แต่งชุดนักศึกษา นศท. (หญิง) แต่งชุดกีฬา) ตัดผมแบบรองทรงสูง ความยาวด้านหน้าไม่เกิน 7 ซม. ตามระเบียบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

• การเลื่อนชั้น ซ้ำชั้นเรียนโดยไม่ได้โอนย้ายสถานศึกษา

          1. ให้นศท. เขียนใบรายงานตัว (สีขาว) ต้องให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมด้วย เพียงอย่างเดียวที่ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการให้เรียบร้อยก่อน
          2. แต่งเครื่องแบบ นศท. ใช้อาร์มแขนของมหาวิทยาลัย และติดเครื่องหมายชั้นปี และอาร์มคำขวัญของ นศท.ให้เรียบร้อย
          3. ตัดผมแบบรองทรงสูง ความยาวด้านหน้าไม่เกิน 7 ซม. ตามระเบียบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
          4. นศท. จะต้องชำระเงินบำรุง คนละ 650 บาท เฉพาะ นศท.ชั้นปีที่ 1-3 เท่านั้น (นศท.ชั้นปีที่ 4,5 ไม่ต้องชำระเงินบำรุง)
          5. ให้ นศท.รายงานตัวทั้งหมด 5 สถานี