30 สิงหาคม 2556

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.มหิดล 2557


UploadImage

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557


 
จำนวนการรับ
UploadImage
UploadImage

คุณสมบัติทางการศึกษา
- กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือกลุ่ม
 จังหวัดของภาคที่สมัคร
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
 และสังคมฯ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 3.00
คุณสมบัติเฉพาะ
- ผู่สมัคร รวมทั้งบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (ตามคําสั่งศาล) ต้องมี
 ภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต้อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
 โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน หากบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
(ตามคําสั่งศาล) ที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย
 - สัญชาติไทย และมีบัตรประจําตัวประชาชนไทย
 - อายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร

กำหนดการ
รับสมัคร  2-30 กันยายน 2556
ประกาศที่นั่งสอบและสนามสอบ 1-25 พฤศจิกายน 2556
สอบข้อเขียน 16 พฤศจิกายน 2556
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  9 ธันวาคม 2556
สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่  6-20 มกราคม 2557
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27มกราคม 2557

ค่าสมัคร 700 บาท


ที่มา :  http://www.mahidol.ac.th/directadmission/index.html
สามารถ Download รายระเอี

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.มหิดล 2557


UploadImage

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557


 
จำนวนการรับ
UploadImage
UploadImage

คุณสมบัติทางการศึกษา
- กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือกลุ่ม
 จังหวัดของภาคที่สมัคร
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
 และสังคมฯ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 3.00
คุณสมบัติเฉพาะ
- ผู่สมัคร รวมทั้งบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (ตามคําสั่งศาล) ต้องมี
 ภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต้อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
 โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน หากบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
(ตามคําสั่งศาล) ที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย
 - สัญชาติไทย และมีบัตรประจําตัวประชาชนไทย
 - อายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร

กำหนดการ
รับสมัคร  2-30 กันยายน 2556
ประกาศที่นั่งสอบและสนามสอบ 1-25 พฤศจิกายน 2556
สอบข้อเขียน 16 พฤศจิกายน 2556
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  9 ธันวาคม 2556
สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่  6-20 มกราคม 2557
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27มกราคม 2557

ค่าสมัคร 700 บาท


ที่มา :  http://www.mahidol.ac.th/directadmission/index.html
สามารถ Download รายระเอี

1 สิงหาคม 2556

รับตรง (กสพท.)

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) ปีการศึกษา 25573 days agoP'Dome Eduzones
ชม 4,025 ครั้ง
 
  #รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์  
  กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.)  
  ปีการศึกษา 2557  #รับตรง หลักสูตรแพทยศาสต

#รับตรง หลักสูตรแพทยศาสต
#รับตรง หลักสูตรแพทยศาสต
#รับตรง หลักสูตรแพทยศาสต
#รับตรง หลักสูตรแพทยศาสต
#รับตรง หลักสูตรแพทยศาสต
#รับตรง หลักสูตรแพทยศาสต
#รับตรง หลักสูตรแพทยศาสต
#รับตรง หลักสูตรแพทยศาสต
 
  พี่โดม #แนะน้อง  


         >> ดาวน์โหลด ระเบียบการ #รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) ปีการศึกษา 2557

         >> ดาวน์โหลด คะแนนสูงสุดต่ำสุด ปีการศึกษา 2556

         >> ดาวน์โหลด คะแนนสูงสุดต่ำสุด รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2556

         >> Website :  กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.)

โครงการรับตรงประจำเดือน ก.ค.

ปโครงการรับตรงประจำเดือน ก.ค. 56 (ต่อ)9 days agoRAC fan page
ชม 2,864 ครั้ง
 

สรุปโครงการรับตรงประจำเด

 
กลับมาพบกันตามสัญญา หลังจากที่ได้พักผ่อนในช่วงวันหยุดเข้าพรรษา...วันนี้ทีมวิชาการ RAC ก็มีโครงการรับตรงประจำเดือน ก.ค. 56 ที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งช่วงเดือนนี้นับว่าเป็นช่วงฤดูกาลของการประกาศโครงการรับตรงเลยก็ว่าได้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ไปติดตามพร้อมๆ กันเลยดีกว่าว่ามีโครงการเด่นๆ จากมหาวิทยาลัยไหนบ้าง...
 

โครงการรับตรงเด่นๆ ในเดือน ก.ค. 56 นอกจากโครงการจาก จุฬาฯ และศิลปากรที่นำมาฝากกันไปในสัปดาห์ที่แล้ว ยังมีอีกมากมายหลายโครงการ ดังนี้

 
1. โครงการรับตรง/ โควตา ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557
2. โครงการรับตรง/ โควตา ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
3. โครงการรับตรง/ โควตา ม.สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557
4. โครงการรับตรง/ โควตา ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557
5. โครงการรับตรง/ โควตา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2557


น้องๆ  สามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดระเบียบการมของแต่ละโครงการได้ที่http://rac.ac.th/education_new.php?id_rac_news=7587


สัปดาห์หน้า อย่าพลาดมาติดตามกันต่อ ยังมีอีกหลายโครงการเด่นๆ ที่น่าสนใจ จากหลายมหาวิทยาลัย...แล้วเจอกันค่ะ!!!

รับตรง เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร

รับตรง เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557a day agoP'Dome Eduzones
ชม 898 ครั้ง
 
 #รับตรง เพิ่มพิเศษ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 #รับตรง เพิ่มพิเศษ สาขาว
 
    รายละเอียดการรับสมัคร   

#รับตรง เพิ่มพิเศษ สาขาว
#รับตรง เพิ่มพิเศษ สาขาว
#รับตรง เพิ่มพิเศษ สาขาว
#รับตรง เพิ่มพิเศษ สาขาว
#รับตรง เพิ่มพิเศษ สาขาว
#รับตรง เพิ่มพิเศษ สาขาว
#รับตรง เพิ่มพิเศษ สาขาว
#รับตรง เพิ่มพิเศษ สาขาว

    ประกาศทุนการศึกษา   

#รับตรง เพิ่มพิเศษ สาขาว

    พี่โดม #แนะน้อง   

         >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร

         >> ดาวน์โหลด ประกาศทุนการศึกษา

         >> เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์

         >> Website : โครงการรับสมัครนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 

รับตรง แบบพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#รับตรง แบบพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557about a month agoP'Dome Eduzones
ชม 7,163 ครั้ง
 
   #รับตรง แบบพิเศษ คณะแพทยศาสตร์    
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557    #รับตรง แบบพิเศษ คณะแพท


 #รับตรง แบบพิเศษ คณะแพท

 #รับตรง แบบพิเศษ คณะแพท

 #รับตรง แบบพิเศษ คณะแพท

 #รับตรง แบบพิเศษ คณะแพท

 #รับตรง แบบพิเศษ คณะแพท

 #รับตรง แบบพิเศษ คณะแพท

 #รับตรง แบบพิเศษ คณะแพท

 #รับตรง แบบพิเศษ คณะแพท

 #รับตรง แบบพิเศษ คณะแพท

 #รับตรง แบบพิเศษ คณะแพท

 
    พี่โดม #แนะน้อง   

         >> โครงการที่รับเฉพาะ 9 จังหวัด คือ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุทยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร คือ 1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
         >> โครงการที่รับเฉพาะ 6 จังหวัด คือ สมุทรปราการ ชลบุรี จัทรบุรี ระยอง ตราด นครนายก  คือ 2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
         >> โครงการที่รับทั่วประเทศ คือ 3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ(ชีววิทยา) และ 4. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับแพทย์ทหารอากาศ
         >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร

         >> เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์   #รับตรง แบบพิเศษ คณะแพท

         >> Website : 
การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร


   #รับตรง #ทุน โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ   

   และโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน   
   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร   
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557  #รับตรง #ทุน โครงการนักเ
 
   กำหนดการรับสมัคร   
 
#รับตรง โครงการนักเรียนท

   รายละเอียดการรับสมัคร #รับตรง โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ  

#รับตรง โครงการนักเรียนท

#รับตรง โครงการนักเรียนท

   ขั้นตอนการสมัครสอบ   

#รับตรง โครงการนักเรียนท