31 กรกฎาคม 2556

นักเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า สมัครโครงการช้างเผือกได้ที่ อ. สาริสา (วันจันทร์ ที่ 5 ส.ค 56)

โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) ลาดกระบัง 2557


UploadImage

โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก)
ประจำปีการศึกษา 2557
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 
UploadImage


คุณสมบัติของโรงเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)
1.โรงเรียนนั้นจะต้องมีนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป
2. สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 100 คน อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆไป
3. การเสนอชื่อนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับจํานวนนักเรียนในชั้น ม.6 หรือได้รับการ
4. พิจารณาเป็นรายๆไป ในสายวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กําหนดดังนี้
 - นักเรียน 100 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 3 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-3
 - นักเรียน 200 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 6 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-6
 - นักเรียน 300 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 10 คน คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-10


คุณสมบัติของนักเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)
1. จะต้องเรียนในโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดและ
2. จะต้องเรียนในโรงเรียนนั้นตลอดทุกภาคเรียนในชั้น ม.4, ม.5 และ
3. จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.4, ม.5 เป็นอันดับต้นของกลุ่มนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์คุณสมบัติของโรงเรียน(ข้อ 1) และ
4. จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยในการสอบวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์และอังกฤษไม่ต่ํากว่า 3.5 ในชั้น ม.4, ม.5
5. จะต้องเป็นนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ประจําปีการศึกษา 2556เท่านั้น
6. จะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพวิศวกร

กำหนดการ
รับสมัคร ถึง 13 ส.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 17 ก.ย. 2556

สอบสัมภาษณ์ 8 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 22 ต.ค. 2556

ที่มา : http://www.kmitl.ac.th/engineer/index.php

วิธีจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียดวิธีการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน(Student Portfolio) ที่ถูกต้อง

รายละเอียดวิธีการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน(STUDENT PORTFOLIO) ที่ถูกต้อง

รายละเอียดวิธีการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน(Student Portfolio) ที่ถูกต้อง
การที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มมีการกำหนดให้ พอร์ตโฟลิโอ เป็นส่วนหนึ่งของการคัดนักเรียนเข้าเรียนต่อ คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมมาก น่าจะมีผลดีกว่าการคัดนักเรียนจากการสอบเพียงอย่างเดียว บางคนไม่เคยคิดเคยทำประโยชน์อะไรให้สังคมส่วนรวมเลย แต่สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ อย่างนี้จะหวังให้จบมาทำงานด้านนี้ คงยากการคัดเลือกโดยใช้พอร์ตโฟลิโอเป็นส่วนประกอบจึงน่าจะช่วยให้มหาวิทยาลัยได้ คัดเอาผู้ที่มีความสนใจ ในสาขาวิชานั้นๆ เข้าไปเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในการเรียน การเรียนต่อ หรือ การทำงานในอนาคต
โดยการนำเสนอผลงานนั้นก็จะต้องถูกจัดรูปแบบไปอย่างสง่ามีระเบียบ ไม่ใช่เป็นเอกสารหลายๆ แผ่นไปยื่น แต่ถึงขนาดต้องเป็นแฟ้มสวยงาม และสร้างสรรค์ วันนี้ก็เลยมีขั้นตอนการทำแฟ้มผลงาน หรือ Portfolio มาฝากนักเรียนกัน นะคะ..ลองดูซิว่าในแฟ้มผลงาน แฟ้ม จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง..ไปดูกันเลยค่ะ..
1.หน้าปก
ควรออกแบบให้สะดุดตาไปเลยแบบเห็นปุ๊บแล้วอยากหยิบขึ้นมาอ่านปั๊บ ถ้าหน้าตาดีก็ใส่รูปตัวเองลงไปได้ นำเสนอตัวเองให้เต็มที่..แต่ที่สำคัญต้องเข้าใจง่ายและมีเนื้อหาครบถ้วน คือ เป็นของใคร ชั้นอะไร เรียนที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เหตุใด ฯลฯ แต่ต้องเน้นส่วนที่เป็นตัวของเราที่สุด ทำออกมาให้เป็นตัวของตัวเอง..ส่วน นี้ถือเป็นหน้าตาด่านแรกของนักเรียน เลยนะค่ะ..หากใครที่ไม่ค่อยมีไอเดียบรรเจิด ก็อย่าคิดมากก็เน้นทำแบบสะอาดๆ มีระเบียบก็น่าสนใจไม่น้อยค่ะ..
2.ประวัติส่วนตัว
นำเสนอตัวเองเต็มที่เช่นกันค่ะ ถ้าจะให้ดีขอแนะนำให้ทำเป็น ชุด คือ ชุดที่เป็นภาษาไทย และชุดที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อ แสดงความสามารถของตนให้แฟ้มดูน่าเชื่อถือมากขึ้น..โดยเนื้อหาที่ใส่ไปก็แนะ นำตัวไปเลย ชื่อ นามสกุล วันเกิด สุขภาพ นิสัย ความชอบ รวมถึงแนวคิด และความคาดหวังในอนาคตของเราที่ทำให้เขารู้จักตัวเรามากที่สุด..ซึ่งจากหน้า นี้แหละเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไร..ส่วนฟอนท์ตัวหนังสือ ครูแนะนำให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเล่มครับ..โดยฟอนท์ที่ดูเรียบร้อย เป็นมืออาชีพ ก็จะมีพวก Angsana, Cordia เป็นต้นค่ะ...
3.ประวัติการศึกษา
ให้เขียนเรียงลำดับจากการศึกษาที่น้อยสุดมา จบที่ปัจจุบัน โดยเพื่อความแสดงศักยภาพในการเรียน และอาจจะบอกไปด้วยก็ได้ว่า แต่ละระดับที่เราเรียนมานั้นได้เกรดเฉลี่ยรวมเท่าไหร่ แต่หากใครที่ไม่มั่นใจก็เว้นไว้ก็ไม่เป็นไรค่ะ..รายชื่อโรงเรียนก็เขียนให้ เต็มยศเลยนะค่ะ..ไม่ควรที่จะย่อ ส่วนระดับก็สามารถแยกเป็น ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษา เป็นต้นค่ะ..
4.รางวัล และผลงานที่ได้รับ
เขียน เป็นลักษณะการเรียงลำดับได้เลยค่ะ..โดยจะกำหนดเป็นปี พ.ศ. ก็จะน่าดูไม่ใช่น้อย เช่น พ.ศ. 2550 มีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราเข้าร่วม หรือได้รับรางวัลเกียรติบัตรอะไรบ้าง..หากกิจกรรมที่เราเข้าร่วม มีรูปประกอบด้วย ก็สามารถลงในส่วนนี้ได้เลยครับ ซึ่งส่วนที่เป็นรายชื่อรางวัลที่ได้รับ กับส่วนที่เป็นประมวลภาพควรจะอยู่คนละส่วนกัน ไม่ควรนำมาปนกันในหน้าเดียวกันค่ะ ซึ่งในส่วนนี้เขียนเป็นผลงาน พร้อมรูปประกอบเท่านั้นนะค่ะ..อย่าเพิ่งใส่ประกาศนียบัตรลงไป..ส่วนที่เป็น ใบประกาศจะมีอีกส่วนหนึ่งอยู่ด้านท้ายค่ะ..
5.รางวัลและผลงานที่ประทับใจ
ส่วน นี้จะพิเศษมากกว่าผลงานทั่วไปค่ะ..เพราะเป็นผลงานที่เราภาคภูมิใจ และประทับใจเต็มใจมากๆ ที่จะนำเสนอ..ลักษณะการจัดการเขียนก็คล้ายๆ กับข้อก่อนหน้านี้..แต่สิ่งที่ควรเพิ่มควรจะมีการบรรยายให้ผู้อ่านได้ทราบ ด้วยว่า ผลงานนี้เราภูมิใจอย่างไร เหนื่อยยากอดทนแค่ไหนกว่าจะได้มา..ที่สำคัญอย่าลืมใส่รูปประกอบไปด้วย..จะ ช่วยเพิ่มความน่าสนใจได้ไม่น้อยทีเดียวค่ะ..
6.กิจกรรมที่ทำระหว่างเรียน
นักเรียน คนไหนที่เป็นประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประธานชมรม หรือเครือข่ายกิจกรรมโรงเรียนต่างๆ ก็สามารถมานำเสนอได้ในส่วนนี้ค่ะ..ส่วนใหญ่การทำกิจกรรมมักจะไม่มีประกา ศนียบัตร ซึ่งลักษณะการนำเสนอก็บอกไปเลยว่า ระดับ ม.ทำกิจกรรมอะไรบ้าง..ม.ม.ม.ถึง ม.ทำกิจกรรมอะไรบ้าง..ตรงส่วนนี้จะรวมถึงการทำงานพิเศษ งานพาร์ทไทม์ก็ได้ ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการประมวลภาพกิจกรรมที่เราเคยทำ..ข้อนี้ถือเป็นข้อได้ เปรียบ โดยหากใครมีเยอะ ย่อมเป็นที่สนใจของผู้อ่านเยอะเช่นกันค่ะ..
7.ผลงานตัวอย่าง
หลายคนอาจจะบอกว่ามีความสามารถด้านจัดหน้า ออกแบบหนังสือ หรือผลงานด้านหัตถกรรม ก็มาสามารถนำมาใส่ตรงส่วนนี้ได้..รูปแบบการใส่ของให้มาเป็นรูปภาพ ไม่ควรมาเป็นชิ้นงาน เพราะจะดูรกรุงรังไม่เป็นมืออาชีพค่ะ.ในที่นี่อาจรวมถึงโครงงานวิทยา ศาสตร์ที่เราเคยทำไว้สมัยเรียนก็ได้..
8.ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
ในส่วนนี้แนะนำให้นักเรียน โชว์ในความสามารถพิเศษที่คนทั่วไปมีอยู่เป็นส่วนน้อยที่สามารถทำได้ หรือเป็นความสามารถพิเศษที่สามารถสอดคล้องกับคณะที่เราต้องการศึกษาต่อ หรือถ้าไม่มี ก็เป็นความสามารถพิเศษทั่วๆ ไป เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี หรือ กีฬา ฯลฯ การเป็นพิธีกรหรือผู้นำเชียร์ ก็ถือเป็นความสามารถพิเศษนะค่ะ..
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน(Student Portfolio)

ชื่อ ………….   จะมี ชั้น/เลขที่ ก็ได้ตามใจ แต่ถ้าไม่ใส่คงไม่เป็นอะไรมั้ง
โรงเรียน……………….
สังกัดของโรงเรียน(Ex.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2)

คำนำ

สารบัญ
1.1 ประวัติส่วนตัว+ มีรูปก็จะดี

ชื่อ………………….นามสกุล………………………………
สัญชาติ …………………………..เชื้อชาติ………………ศาสนา…………………….
เกิดวันที่... เดือน... พ.ศ....
มีพี่น้อง....คน : ชาย ... คน หญิง ... คน เป็นบุตรคนที่ ...
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่หนังสือเดินทาง
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ ………หมู่ที่……………ตรอก/ซอย…………………ถนน………………..
ตำบล/แขวง………………………อำเภอ/เขต…………………………..จังหวัด……………..
รหัสไปรษณีย์………………………
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่…………………… หมู่ที่………………….ตรอก/ซอย…………………
ถนน………………….ตำบล/แขวง………………………….อำเภอ/เขต……………………..
จังหวัด……………………..รหัสไปรษณีย์……………………โทรศัพท์……………….
E-mail address…………………………..
ชื่อบิดา ... นามสกุล... อาชีพ....สถานที่ทำงาน... โทรศัพท์...
ชื่อมารดา... นามสกุล ... อาชีพ...สถานที่ทำงาน... โทรศัพท์....

**ความสามารถพิเศษ............................

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ
1.2 ประวัติการศึกษา(ทำเป็นตาราง .... ครูขอบอกหัวข้อตารางนะ)
ระดับการศึกษา สถานศึกษา/จังหวัด ปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย(แบ่งตารางย่อย -> ) ภาคเรียนที่ภาคเรียนที่2
หลักฐานอ้างอิง(แนะนำให้ อ้างอิงไปที่ ภาคผนวก)

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ

1.3 ประวัติการเข้ารับอบรม/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา(ทำเป็นตาราง .... ครูขอบอกหัวข้อตารางนะ)
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร/โครงการที่เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา ระหว่างวันที่... เดือน... พ.ศ..
สถานที่เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
หลักฐานอ้างอิง
ผู้รับรอง

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ
1.4   เกียรติประวัติด้านการศึกษา(ทำเป็นตาราง .... ครูขอบอกหัวข้อตารางนะ)
ลำดับที่ ปี พ.ศ. ประเภทรางวัล รางวัลอันดับที่ ได้รับจากสถาบัน/หน่วยงาน
หลักฐานอ้างอิง

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ
1.5   เกียรติประวัติด้านพฤติกรรม(ทำเป็นตาราง .... ครูขอบอกหัวข้อตารางนะ)
ลำดับที่ ปีพ.ศ. ประเภทรางวัล รางวัลอันดับที่ ได้รับจากสถาบัน /หน่วยงาน
หลักฐานอ้างอิง

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ
1.6   เกียรติประวัติด้านพฤติกรรม
ก.กิจกรรมภายในโรงเรียน (ทำเป็นตาราง .... ครูขอบอกหัวข้อตารางนะ)
ลำดับที่ ปีพ.ศ. ประเภทรางวัลรางวัล อันดับที่ได้รับ จากฝ่าย/ระดับ/กลุ่มสาระ/งาน
หลักฐานอ้างอิง

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ

ข.กิจกรรมภายนอกโรงเรียน (ทำเป็นตาราง .... ครูขอบอกหัวข้อตารางนะ)
ลำดับที่ ปีพ.ศ. ประเภทรางวัลรางวัล อันดับที่ ได้รับจากสถาบัน/หน่วยงาน
หลักฐานอ้างอิง

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ
1.7การปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมและสังคม (ทำเป็นตาราง .... ครูขอบอกหัวข้อตารางนะ)
ปี พ.ศ. ลำดับที่ ผลงาน/รายการปฎิบัติ ระยะเวลา

ผู้รับรอง

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ
ตอนที่ ผลงาน
(..คราวนี้ มีอะไรที่ ภูมิใจนำเสนอ ก็ใส่ไปเลย ขอแบบเจ๋งๆ เด็ดๆ เลยนะ...)

ตอนที่ อื่นๆ
3.1 ความสนใจเป็นพิเศษและผลงานที่ได้ปฏิบัติ
..........( ก็แล้วแต่ คนนะ ว่าอยากนำเสนอในรูปแบบใด ).............
.......................................................................................

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ

3.2   ความประทับใจต่อตนเอง/ผู้อื่น

..........( ก็แล้วแต่ คนนะ ว่าอยากนำเสนอในรูปแบบใด ).............
.......................................................................................

............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ
3.3   ความใฝ่ฝันในอนาคต
..........( ก็แล้วแต่ คนนะ ว่าอยากนำเสนอในรูปแบบใด ).............
.......................................................................................
............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ
3.4   ความต้องการที่จะอุทิศตนเองเพื่อส่วนรวม/สังคม/ประเทศชาติ
..........( ก็แล้วแต่ คนนะ ว่าอยากนำเสนอในรูปแบบใด ).............
.......................................................................................
............(ลายเซ็นต์)..................
(..นาย/น.ส. xyz ตัวบรรจง..........)
เจ้าของประวัติ
ภาคผนวก
ปล. เราไปร่วมกิจกรรมอะไรก็ไส่ลงไปให้หมดถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับสาขาที่เราสมัครก็ตาม หลายครั้งอาจารย์จะดูพอตแล้วก็ถามไล่หน้าให้อธิบาย กิจกรรมที่เราไปร่วมมา ถามความประทับใจ หรืออย่างทำชิ้นงานศิลปะ ก็จะถามว่าทำนานมั้ย มีขั้นตอนอย่างไร
Credit วิชาการ dek-d
ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ มีแต่ไม่ได้ทำ
ฝ่ายแนะแนว อ.
สาริสา กุญชรินทร์

ปฏิทิน Admissions 2557

UploadImage


UploadImage

สอบตรง ม.ช.

ปฎิทิน-ระเบียบการเข้าศึกษาระดับป.ตรี มช.ปี 2557ทุกโครงการ

UploadImage
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดข้อมูลการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ในทุกโครงการ
 
 
ประกอบด้วย.....
1
โครงการสอบคัดเลือกนักเรียน
ในเขตพัฒนาภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร...วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 ดูรายละเอียด/สมัคร คลิกที่นี่
 • โควตาภาคเหนือ, โครงการเรียนดี (คณะพยาบาลศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์), โครงการทันตแพทย์เพิ่ม 
เปิดรับสมัคร...วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
 • โครงการชาวไทยภูเขา

  1. ผู้สมัครโควตาที่มีเชื้อสายชาวไทยภูเขา

  2. ผู้ที่มีเชื้อสายชาวไทยภูเขาที่ไม่ได้สมัครโควตา หรืออยู่นอกพื้นที่โควตา แต่อยู่ในพื้นที่ตามที่กรมการปกครองกำหนด หากประสงค์จะสมัครสอบโครงการชาวไทยภูเขา ให้กรอกข้อมูลใบสมัครผ่าน Website นี้ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป แล้วนำใบสมัครไปยื่นที่อำเภอตามภูมิลำเนาของผู้สมัคร ในวันที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนด

  หมายเหตุ.- ผู้ที่สมัครโควตาไปแล้วต้องสมัครอันดับการเลือกของโครงการชาวไทยภูเขา 1 ใน 2 อันดับของโควตาภาคเหนือ สำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครโควตาต้องเลือกคณะที่รับนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาเท่านั้น

 เปิดรับสมัคร...วันที่ 10-20 กันยายน 2556
 • โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
 • โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

  จะต้องเป็นผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกประเภทโควตาภาคเหนือ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 แล้วเท่านั้น

2
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน 
 • ประกอบด้วย....
 • โครงการที่รับสมัครช่วงที่ 1
 • เปิดรับสมัคร...วันที่ 10 - 20 กันยายน 2556
 • โครงการที่รับสมัครช่วงที่ 2
 • เปิดรับสมัคร...วันที่ 20 - 27 มกราคม 2557
 •  
 • ดูรายละเอียด/สมัคร คลิกที่นี่
 •  
 •  
 • 3
  โครงการรับตรงของคณะ

 • คณะ/โครงการวันที่รับสมัครติดต่อสอบถามข้อมูล
  คณะพยาบาลศาสตร์
  โครงการผลิตบัณฑิตเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
  2 ก.ย. - 27 ธ.ค. 2556www.nurse.cmu.ac.th
  Tel. 053-945025 ,
  053-949078
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร
  อยู่ระหว่างดำเนินการ www.agro.cmu.ac.th
  Tel. 053-948208,
  053-948303
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล สู่บ้านเกิด
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
  โครงการทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
  20 ม.ค. - 7 ก.พ. 2557www.vet.cmu.ac.th
  Tel. 053-948009
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
   30 ส.ค. - 6 ธ.ค. 2556www.reg.eng.cmu.ac.th
  Tel. 053-944179 ต่อ 118
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  โครงการ นักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์
   5 ส.ค. - 6 ก.ย. 2556www.cpe.eng.cmu.ac.th/2013
  Tel. 053-942023
  คณะศึกษาศาสตร์
  โครงการ สืบสานครูภาษาไทย
  ต้นเดือน ตุลาคม  2556www.edu.cmu.ac.th
  Tel. 053-944213-4
  คณะศึกษาศาสตร์
  โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่
  คณะศึกษาศาสตร์
  โครงการ สร้างเสริมศักยภาพครูสังคมศึกษา
  คณะศึกษาศาสตร์
  โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ
  คณะศึกษาศาสตร์
  โครงการ สานฝันครูปฐมวัย
  คณะบริหารธุรกิจ
  โครงการผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำฯ
  อยู่ระหว่างดำเนินการwww.ba.cmu.ac.th
  Tel. 053-942210 ,
  053-944214
  คณะวิจิตรศิลป์
  โครงการรับตรงทั่วประเทศ
   2 ธ.ค. 56 - 14 มี.ค. 57 www.finearts.cmu.ac.th
  Tel. 053-944812
  คณะวิจิตรศิลป์
  โครงการศิลปวัฒนธรรม
  19 ส.ค. - 11 ต.ค. 2556
  คณะวิจิตรศิลป์
  โครงการศิลปะการถ่ายภาพ
  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
  สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2556www.camt.cmu.ac.th
  Tel. 053-920299 ต่อ 102-108,
  053-942645-6
  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
  สาขาแอนนิเมชัน
4
Admissions
เปิดรับสมัคร...วันที่ 8 - 15 มิถุนายน 2557
รับสมัครทาง http://www.cuas.or.th ดูรายละเอียด/สมัคร คลิกที่นี่

กสพท.รับตรงแพทย์

กสพท.รับตรงแพทย์ 1,475 คน เปิดรับสมัคร 1-30 พ.ย.นี้

UploadImage

กสพท.กำหนดรับตรงแพทย์ปี 2557 จำนวน 1,475 คน โดยเลื่อนปฏิทินรับสมัครออกไปตามปฏิทินการศึกษาปี 2557 รับประชาคมอาเซียน เปิดรับสมัคร 1-30 พ.ย.56 จากเดิมเปิดรับเดือน ส.ค.แนะสมัครด้วยตัวเองทุกขั้นตอน และตรวจสอบปฏิทินการสอบได้ทาง www9.si.mahidol.ac.th
 
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และตัวแทนคณะแพทยศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ร่วมแถลงหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบรับตรงของกลุ่ม กสพท.โดยปีนี้มีคณะแพทยศาสตร์ 13 สถาบัน และทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบันที่จะร่วมดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลรวม 1,475 คน เริ่มสมัครสอบคัดเลือกและสอบวิชาเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต 1-30 พ.ย.2556 และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กำหนด ก่อนทำการสอบวิชาเฉพาะของ กสพท.ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพในวันที่ 14 มีนาคม 2557 โดย กสพท.มั่นใจว่าจะสามารถส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในช่วงเดือนเมษายน 2557 และส่งรายชื่อไปให้ สอท. เพื่อเข้ากระบวนการเคลียริ่งเฮาส์ในวันที่ 23 พ.ค.2557
 
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครได้เลื่อนเวลาการคาดว่าจะจบการศึกษาของผู้ที่ศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เป็นเดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อสอดคล้องการปรับปฏิทินการศึกษาปี 2557 อีกทั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกและยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ (เฉพาะ7 สถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท.) ตามโควตาพื้นที่ หรือโครงการพิเศษต่างๆ ในปีการศึกษา 2557 จะถูกลบชื่ออกจากระบบการคัดเลือกของ กสพท.ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2557
 
ศ.นพ.อาวุธ กล่าวว่า โครงการนี้ กสพท.ร่วมมือกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่ือลดภาระและลดปัญหาในการมอบตัวเข้าศึกษาซ้ำซ้อนหลายสถาบันในปีการศึกษาเดียวกัน และมีการปรับเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2557 ส่วนคะแนนการสอบโอเน็ต ถึงแม้จะไม่นำมาใช้ในการคัดเลือก แต่ได้กำหนดเงื่อนไขว่าผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องมีคะแนนรวม 5 กลุ่มสาระวิชาไม่น้อยกว่า 60 และขอย้ำสำหรับนักเรียนให้สมัครทุกขั้นตอนด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลในการสมัครถูกต้องครบถ้วน และไม่แนะนำให้สมัครในวันสุดท้าย เนื่องจากระบบการสมัครทางอินเทอร์เน็ต อาจเกิดปัญหา ทำให้ไม่สามารถสมัครได้ทันเวลา
 
ทั้งนี้ การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบรับตรงของกลุ่ม กสพท.มีการเลื่อนเวลาตามปฏิทินการศึกษาปี 2557 ที่มีการปรับเลื่อนให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน จากปีก่อนที่เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตวันที่ 1-31 สิงหาคม สอบวิชาเฉพาะของ กสพท.10 พฤศจิกายน และสอบ 7 วิชาสามัญโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (สทศ.) ช่วงต้นเดือนมกราคม และประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์กลางเดือนกุมภาพันธ์ แต่ในปีนี้ การสมัครสอบรับตรงของ กสพท.และ 7 วิชาสามัญอยู่ในช่วงเดียวกันในเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อความสะดวกและไม่เกิดปัญหาการลืมสมัครสอบ โดยตรวจสอบปฏิทินการสอบคัดเลือกและรายละเอียดในปีนี้ได้ทาง www9.si.mahidol.ac.th

สอบแพทย์

UploadImage

1 กรกฎาคม 2556

ลิงค์ โควต้าทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://www.admission.kmutnb.ac.th/QUATA_FITM2557.pdf คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

http://www.admission.kmutnb.ac.th/QUATA-FAI2557.pdf อุตสาหกรรมการเกษตร ปราจีน

http://www.admission.kmutnb.ac.th/QUATA-FTE2557.pdfอุตสาหกรรมการเกษตร กรุงเทพ

http://www.admission.kmutnb.ac.th/QUATA-FAD2557.pdfออกแบบกรุงเทพ