24 เมษายน 2557

รวมรับตรง 5 มหาวิทยาลัยฮิต ทั่วประเทศ ที่กำลังจะเปิดรับสมัคร

 
โค้ด 2_8_3
 
โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2557
          – กำหนดการรับสมัคร : 21 เม.ย. 57 - 11 พ.ค.  57
          - จำนวนที่รับ :  3 วิทยาเขต 3 คณะ รับรวม 480 คน
          – เกณฑ์การคัดเลือก : GAT/PAT 
          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
          - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 
          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่
 
โครงการรับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
          – กำหนดการรับสมัคร : 22 เม.ย. 57 - 28 เม.ย.  57
          - จำนวนที่รับ :  6 โครงการ 9 คณะ รับรวม 2,762 คน
          – เกณฑ์การคัดเลือก : GAT/PAT + 7 วิชาสามัญ(บางคณะ) หรือ CU-Science (บางคณะ)
          - ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
โครงการรับตรง ช่วงที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557
          – กำหนดการรับสมัคร : 24 เม.ย. 57 - 29 เม.ย.  57
          – จำนวนที่รับ :  17 โครงการ รับรวม 927 คน
          – เกณฑ์การคัดเลือก : GAT/PAT + สอบข้อเขียน(บางโครงการ) + สอบสัมภาษณ์
          - ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT(ครั้งที่1/57)และ วิชาสามัญ 7 วิชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557
          – กำหนดการรับสมัคร : 24 เม.ย. 57 - 30 เม.ย.  57
          – จำนวนที่รับ :  5 วิทยาเขต 26 คณะ รับรวม  1,475 คน
          – เกณฑ์การคัดเลือก : GAT/PAT  , 7 วิชาสามัญ
          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
          - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่
          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่
 
โครงการรับตรง ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557
          – กำหนดการรับสมัคร : 1 พ.ค. 57 - 10 มิ.ย.  57
          – จำนวนที่รับ : 16 คณะ รับรวม 2,079 คน
          – เกณฑ์การคัดเลือก : GPAX + GPA+ GAT/PAT
          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
          – ดาวน์โหลด กำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 
          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่
 
Update ล่าสุดปฎิทิน Admissions 57 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 57

UploadImage

ปฏิทิน Admissions 2557   

Update ล่าสุดปฎิทิน Admissions 57 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 57 ซึ่ง admissions นี้ เป็นการรวมเอาคะแนนทั้งหมดทั้งมวลมารวมกันไมว่าจะเป็น GAT/PAT , O-Net, GPA แต่ละวิชา และ GPAXแล้วจัดสัดส่วนให้ตรงตามกับคณะ สาขาวิชาที่น้องเลือกต่อไปhttp://www.cuas.or.th/document/brochouradm57.pdf


วันที่กำหนดการ
12-22 มิถุนายน 2557       จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกในระบบกลาง ปีการศึกษา 2557 www.cuas.or.th
15-22 มิถุนายน 2557รับสมัคร ADMISSIONS
15-24 มิถุนายน 2557ชำระเงินค่าสมัคร ADMISSION
27-28 มิถุนายน 2557ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
1 กรกฎาคม 2557ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
7 - 9 กรกฏาคม 2557สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
15 กรกฏาคม 2557        ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enn.co.th/7074


ด่วน เลื่อนปฏิทินแอดมิชชั่น Admissions 2557


ทปอ.คลอดปฏิทินรับสมัครแอดมิชชั่นปี 57 ขยับรับประชาคมอาเซียนลั่นเน้นงานวิจัยให้เข้มแข็ง พร้อมร่วมชิงทีวีดิจิตอล ขณะที่ยกปมกยศ.ตัดถูกตัดงบฯ หารือในการประชุมครั้งต่อไป...

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.57 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ. ว่าที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557 เนื่องจากมีการเลื่อนการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1 /2557 และการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์บ้านเมือง ดังนั้นจึงต้องมีการปรับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาปี 2557 ให้สอดคล้องกัน ซึ่งใช้เฉพาะปี 2557 เท่านั้น 
 
โดยกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 2557 หรือ แอดมิชชั่นกลาง มีดังนี้ สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 วันที่ 8-11 มี.ค.ประกาศผลวันที่ 24 เม.ย.สอบGAT/PAT ครั้งที่ 2 วันที่ 26-29 เม.ย. ประกาศผล วันที่ 29 พ.ค.นี้มหาวิทยาลัยสถาบันที่เข้าร่วมระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ของมหาวิทยาลัยไปยังสอท.เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ วันที่ 30 พ.ค. 57

จากนั้น นักเรียนยื่นยันสิทธิ์ในระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์วันที่ 5-9 มิ.ย. ก่อนแจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบันและประกาศรายชื่อระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ และตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นกลางวันที่ 12 มิ.ย.และกำหนดส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในระบบโควตารับตรงโครงการพิเศษ และรายชื่อนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 เพื่อตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นกลาง วันที่ 30 พ.ค. จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ แอดมิชชั่นกลางวันที่ 12-22 มิ.ย. 57 
รับสมัครแอดมิชชั่้นกลาง 15-22 มิ.ย. 
ชำระเงิน 15-24 มิ.ย.
ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก วันที่ 27-28 มิ.ย., 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 1 ก.ค. 
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 7-9 ก.ค. 
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 15 ก.ค. 57
ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าว จะทำให้มหาวิทยาลัยมีเวลาประมาณ 1 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่ที่สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


นอกจากนี้ ทปอ.มีมติกำหนดทิศทางการดำเนินงานในปีนี้ โดยจะเน้นให้ทปอ.มีบทบาทเชื่อมโยงกับสังคมไทยให้มากขึ้นทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการวิจัยให้เข้มแข็ง โดยมหาวิทยาลัยต่างๆจะร่วมมือกันสร้างงานวิจัยให้เข้มแข็งมากขึ้นขณะเดียวกันก็มีมติขับเคลื่อนทีวีดิจิตอลของ ทปอ. ซึ่งขณะนี้ทปอ.มีความพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอทันทีที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดให้มีการยื่นส่วนกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ถูกตัดงบซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้กู้รายใหม่ที่จะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษานั้นจะขอให้มหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลและนำเข้าหารือใน ทปอ.ครั้งต่อไป.


ขอบคุณข่าวจากไทยรัฐ

รวมปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ประจำปี 57

UploadImage

           จากสถานการณ์ทางการเมืองทำให้การสอบ GAT/PAT ของน้องๆ ม.6 ปีนี้ป่วยเป็นโรคเลื่อน หลายคนถามเข้ามากันเยอะว่าสอบ Admissions 57 มีสอบอะไรบ้าง การสอบใดสอบวันไหน ประกาศผลวันไหน อันไหนยังเปิดรับสมัครอยู่ หรือว่าอันไหนปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยจะมาเคลียร์ให้น้องทราบกันเลยค่ะว่าปฏิทินการสอบปีนี้จริงๆ แล้วเป็นยังไงกันแน่

UploadImage
1. การสอบGAT/PAT 2557 ก็คือการสอบที่สำคัญมากค่ะ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) และ PAT (ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ) จะมีการสอบ 2 ครั้งด้วยกัน น้องๆ สามารถเลือกคะแนนที่ดีที่สุดไปใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของส่วนกลางหรือที่เรียกว่า Admissions และคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1 ยังสามารถนำไปยื่นสมัครรับตรงหลายๆ โครงการได้ด้วยนะคะ

*** การสอบGAT/PAT 2557 เลื่อนแค่วันสอบและวันประกาศผลสอบนะคะ วันรับสมัครยังเหมือนเดิม  


วันที่กำหนดการ
1 - 27 ตุลาคม 2556        รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
***หมดเขตรับสมัครแล้ว***             
8- 11 มีนาคม 2557สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
12-23 มีนาคม 2557รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557http://www.niets.or.th/
24 เมษายน 2557ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
http://www.niets.or.th/
26-29 เมษายน 2557สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557
29 พฤษภาคม 2557ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557
http://www.niets.or.th/
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enn.co.th/9197

UploadImage
2. การสอบ O-Net เป็นการสอบที่ใช้วัดผลการเรียนทั้งประเทศจะมีสอบกัน 3 ระดับชั้นได้แก่ ป.6 ม.3 และม.6 การสอบนี้สำคัญเช่นกันค่ะเพราะ คะแนน O-Net ของม.6 ต้องนำไปใช้คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบ Admissions และเร็วๆ นี้ก็มีข่าวมาว่าผู้ใหญ่เขาจะปรับค่าน้ำหนัก O-Net ของปีการศึกษา 2557 ขั้นต่ำต้อง 30% ถ้าใครได้คะแนนไม่ถึง 30% ก็จะเรียนไม่จบ ลองคิดดูสิว่าถ้าสอบตรงติดแล้วแต่คะแนนสอบ O-Net ไม่ถึงขั้นต่ำน้องก็จะเรียนไม่จบ ซึ่งการสอบ O-Net นี้ น้องๆ ก็ต้องตั้งใจสอบให้เต็มที่เช่นกัน

*** สำหรับน้องๆ ม.6 สายสามัญไม่ต้องสมัครค่ะ โรงเรียนจะสมัครสอบให้ แต่สำหรับน้องๆ ที่เรียนเทียบเท่าจะต้องสมัครสอบเพื่อใช้คัเลือกเข้ามหาวิทยาลัยค่ะ


วันที่กำหนดการ
1-15พฤศจิกายน 2556สมัครสอบ O-Net เฉพาะนักเรียนเทียบเท่าชั้น ม.6 
***หมดเขตรับสมัครแล้ว***               
5 มกราคม 2557เป็นต้นไป  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ http://www.niets.or.th/
15-16 กุมภาพันธ์ 2557สอบ O-NET ปีการศึกษา 2556
(ป.6 สอบ 8 กุมภาพันธ์ 2557
ม.3 สอบ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 )
31มีนาคม 2557ประกาศผลสอบ O-Net ม.6http://www.niets.or.th/
(ป.6 และ ม.3 ประกาศผลสอบ 19 มีนาคม 2557)
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enn.co.th/8867

UploadImage
3.การสอบวิชาสามัญ 7 วิชา คือการสอบที่จะเอาผลคะแนนไปใช้ในการสอบตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ซึ่งการสอบนี้ก็จะนำไปใช้ในการรับตรงของมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งค่ะ

วันที่กำหนดการ
1 - 24 พฤศจิกายน 2556 รับสมัครสอบวิชา 7 วิชาสามัญ
***หมดเขตรับสมัครแล้ว***             
4 - 5 มกราคม 2557 สอบ 7 วิชาสามัญ
11 กุมภาพันธ์ 2557ประกาศผลสอบ 7 วิชาสามัญhttp://www.niets.or.th/
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enn.co.th/9049
 

UploadImage
4.ระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ระบบนี้ใช้สำหรับน้องๆ ที่สอบติดรับตรง และมหาวิทยาลัยที่น้องสอบติดนั้นต้องเข้าร่วมกับระบบนี้ ใครสอบติดก็ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ว่าจะเอาและเมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ Admissions ค่ะ ถือว่าดีเพราะคนเก่งก็จะได้ไม่ไปแย่งที่นั่งคนอื่นและมหาวิทยาลัยก็ได้จำนวนนิสิตนักศึกษาครบจำนวน  ถ้าใครไม่ติดรับตรงก็ข้ามตรงนี้ไปได้เลยค่ะ

*** ใครอยากรู้ว่ามหาวิทยาลัยไหนเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse)สามารถเช็คได้ที่ลิงค์นี้ค่ะhttp://www.enn.co.th/8662


วันที่กำหนดการ
23 พฤษภาคม 2557                                 มหาวิทยาลัย / สถาบัน / กลุ่มสถาบัน ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกไปยัง สอท. ทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์
19 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2557   ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่วิทยาลัย / สถาบัน / กลุ่มสถาบัน ที่ตนได้รับคัดเลือก
5 มิถุนายน 2557   สอท.ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย / สถาบัน / กลุ่มสถาบัน  
 
 

UploadImage
5.ปฏิทิน Admissions 2557   Update ล่าสุดปฎิทิน Admissions 57 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 57 ซึ่ง admissions นี้ เป็นการรวมเอาคะแนนทั้งหมดทั้งมวลมารวมกันไมว่าจะเป็น GAT/PAT , O-Net, GPA แต่ละวิชา และ GPAXแล้วจัดสัดส่วนให้ตรงตามกับคณะ สาขาวิชาที่น้องเลือกต่อไปhttp://www.cuas.or.th/document/brochouradm57.pdf

วันที่กำหนดการ
12-22 มิถุนายน 2557       จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกในระบบกลาง ปีการศึกษา 2557 www.cuas.or.th
15-22 มิถุนายน 2557รับสมัคร ADMISSIONS
15-24 มิถุนายน 2557ชำระเงินค่าสมัคร ADMISSION
27-28 มิถุนายน 2557ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
1 กรกฎาคม 2557ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
7 - 9 กรกฏาคม 2557สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
15 กรกฏาคม 2557        ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enn.co.th/7074

18 เมษายน 2557

UploadImage

สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา 2557


รับจำนวน
สาขาวิชานิเทศศิลป์
1. วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก  30 คน
2. วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา 30 คน
3. วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย 30 คน


คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://regservice.buu.ac.th/

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2557

โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
กลุ่มที่ 1 รับจำนวน 140 คน
กลุ่มที่ 2 รับจำนวน 60 คน


คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- ใช้คะเเนน GAT,PAT

โครงการโอลิมปิกวิชาการ
รับสาขาวิชาละ 5 คน ใน 10 สาขาวิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการ คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน. และศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. (ค่าย 1)
- ใช้คะเเนน GAT,PAT

กำหนดการ
รับสมัคร 21 เมษายน – 10 มิถุนายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2557
สอบสัมภาษณ์ 27 มิถุนายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 กรกฎาคม 2557 
UploadImage

รับตรง ปีการศึกษา 2557
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับ 3 สาขา

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ)

จํานวนรับ จํานวน 30 คน

คุณสมบัติ
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือGPAในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ใช้คะเเนน O-NET ,GAT ,PAT5

กำหนดการ
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 5 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน 11 มิถุนายน พ.ศ.2557
สอบข้อเขียน 17 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557
สอบสัมภาษณ์ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557


สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

จํานวนรับ จํานวน 50 คน

คุณสมบัติ
- ใช้คะเเนน O-NET ,GAT ,PAT5

กำหนดการ
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 5 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน 11 มิถุนายน พ.ศ.2557
สอบข้อเขียน 18 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557
สอบสัมภาษณ์ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557


สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โครงการรักษ์ครูภาษาไทย

จํานวนรับ จํานวน 10 คน

คุณสมบัติ
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.20
- ใช้คะเเนน O-NET ,GAT ,PAT5

กำหนดการ
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 5 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์10 มิถุนายน พ.ศ.2557
สอบสัมภาษณ์ 13 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 17 มิถุนายน พ.ศ.2557

ที่มา :http://ednet.kku.ac.th/register/
UploadImage

รับตรง ปีการศึกษา 2557
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับ 3 สาขา

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ)

จํานวนรับ จํานวน 30 คน

คุณสมบัติ
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือGPAในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ใช้คะเเนน O-NET ,GAT ,PAT5

กำหนดการ
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 5 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน 11 มิถุนายน พ.ศ.2557
สอบข้อเขียน 17 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557
สอบสัมภาษณ์ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557


สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

จํานวนรับ จํานวน 50 คน

คุณสมบัติ
- ใช้คะเเนน O-NET ,GAT ,PAT5

กำหนดการ
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 5 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน 11 มิถุนายน พ.ศ.2557
สอบข้อเขียน 18 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557
สอบสัมภาษณ์ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557


สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โครงการรักษ์ครูภาษาไทย

จํานวนรับ จํานวน 10 คน

คุณสมบัติ
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.20
- ใช้คะเเนน O-NET ,GAT ,PAT5

กำหนดการ
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 5 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์10 มิถุนายน พ.ศ.2557
สอบสัมภาษณ์ 13 มิถุนายน พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 17 มิถุนายน พ.ศ.2557

ที่มา :http://ednet.kku.ac.th/register/
รับตรง สาขาวิชานโยบายสังคมฯ (นานาชาติ) รอบที่ 3  มธ. 57
UploadImage
 
รับสมัครบุคคลเช้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยการคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3
 
 เปิดรับสมัคร 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2557

UploadImage

 
 
 
***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครของโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 

รวมรับตรง 5 มหาวิทยาลัยฮิต ทั่วประเทศ ที่กำลังจะเปิดรับสมัคร

 
โค้ด 2_8_3
 
โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2557
          – กำหนดการรับสมัคร : 21 เม.ย. 57 - 11 พ.ค.  57
          – เกณฑ์การคัดเลือก : GAT/PAT 
          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่
 
โครงการรับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
          – กำหนดการรับสมัคร : 22 เม.ย. 57 - 28 เม.ย.  57
          - จำนวนที่รับ :  6 โครงการ 9 คณะ รับรวม 2,762 คน
          – เกณฑ์การคัดเลือก : GAT/PAT + 7 วิชาสามัญ(บางคณะ) หรือ CU-Science (บางคณะ)
          - ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
โครงการรับตรง ช่วงที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557
          – กำหนดการรับสมัคร : 24 เม.ย. 57 - 29 เม.ย.  57
          – จำนวนที่รับ :  17 โครงการ รับรวม 927 คน
          – เกณฑ์การคัดเลือก : GAT/PAT + สอบข้อเขียน(บางโครงการ) + สอบสัมภาษณ์
          - ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT(ครั้งที่1/57)และ วิชาสามัญ 7 วิชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557
          – กำหนดการรับสมัคร : 24 เม.ย. 57 - 30 เม.ย.  57
          – จำนวนที่รับ :  5 วิทยาเขต 26 คณะ รับรวม  1,475 คน
          – เกณฑ์การคัดเลือก : GAT/PAT  , 7 วิชาสามัญ
          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
          - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่
          - เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่
 
โครงการรับตรง ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557
          – กำหนดการรับสมัคร : 1 พ.ค. 57 - 10 มิ.ย.  57
          – จำนวนที่รับ : 16 คณะ รับรวม 2,079 คน
          – เกณฑ์การคัดเลือก : GPAX + GPA+ GAT/PAT
          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
          – ดาวน์โหลด กำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 
          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่
 

P'Dome