22 พฤษภาคม 2555


สวัสดีคร้าบ มาเร็ว เคลมเร็วจริงๆ ล่าสุด มศว ออกระเบียบการสอบตรงปี 2556 ที่ปีนี้รับอลังการมากถึง 13 คณะ 2,960 ที่นั่ง โดยเป็นรับตรงที่ไม่ใช่คะแนน GAT PAT หรือ O-NET แต่จะใช้คะแนนจากสอบที่ มศว จัดสอบเอง 100% รายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลย

คณะที่รับ
        - คณะทันตแพทยศาสตร์ 25 คน
        - คณะเภสัชศาสตร์ 35 คน
        - คณะพยาบาลศาสตร์ 60 คน
        - คณะสหเวชศาสตร์ 67 คน
        - คณะเทคโนโลยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 90 คน
        - คณะวิทยาศาสตร์ 489 คน
        - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 275 คน
        - คณะพลศึกษา 290 คน
        - คณะมนุษยศาสตร์ 310 คน
        - คณะศิลปกรรมศาสตร์ 402 คน
        - คณะศึกษาศาสตร์ 30 คน
        - คณะสังคมศาสตร์ 485 คน
        - สำนักเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 60 คน
        - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 375 คน

กำหนการรับสมัคร
        - สมัครทางอินเทอร์เน็ต 21 พ.ค.55 - 24 ก.ค.55
        - ประกาศผังที่นั่งสอบ 7 ก.ย.55
        - สอบภาคปฏิบัติ (บางคณะ) 15 ก.ย.55
        - สอบข้อเขียน (ทุกคณะ) 22 - 23 ก.ย.55 
        - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน 21 พ.ย.55
        - สอบสัมภาษณ์ 1 - 2 ธ.ค.55
        - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 ธ.ค.55
        - รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 7 ม.ค.56


ข้อควรรู้สอบตรง มศว 
        - ทุกคณะมีการสอบข้อเขียน และบางคณะมีสอบปฏิบัติ
        - ไม่ใช้คะแนน GAT PAT หรือ O-NET
        - พี่ๆ เด็กซิ่ว สามารถสมัครสอบได้ในบางสาขาวิชา เช็คได้ในระเบียบการ
        - มีบางสาขาที่เปิดรอบรับตรง และจะไม่เปิดอีกในรอบแอดมิชชั่นกลาง
        - สามารถสมัครได้มากกว่า 1 สาขา ถ้าเวลาสอบไม่ตรงกัน
        - ช่องการทางสมัครมีทางเดียว คือ สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
        - ค่าใช้จ่ายในการสมัคร สาขาวิชาละ 600 บาท
        - บางสาขามีกำหนด ต้องมี และต้องส่งแฟ้มผลงานก่อนการสอบข้อเขียน
        - สถานที่สอบปีนี้คือ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
        - รับตรง มศว ครั้งนี้ เป็นรับตรงแห่งแรกของเด็กแอดมิชชั่น 56
        - ปี 54 และ ปี 55 สอบตรง มศว มียอดผู้สมัครหลักหมื่น แต่รับได้หลักพัน

เว็บไซต์สำคัญรับตรง มศว
        - เว็บสมัครสอบตรง คลิกที่นี่
        - อ่านระเบียบการ คลิกที่นี่
        - โปรแกรมค้นหารับตรงทุกมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่ 

21 พฤษภาคม 2555


เรียนวิทย์-คณิตเข้าคณะอะไรได้บ้าง??
--- คณะทางสายสุขศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
-- เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น

- คณะทางสายวิทยาศาสตร์
-- เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะเกษตร คณะอุตสาหกรรม เป็นต้น

- คณะทางสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
-- เช่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะนิเทศศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น

คณะของศิลป์-คำนวณ

1. คณะเศรษฐศาสตร์       2.พาณิชยศาสตร์และการบัญชี   
  3.การบัญชีและการจัดการ  4.บริหารธุกิจ                5.เทคโนโลยีการจัดการ                  6.วิทยาการจัดการ
7.การโรงแรมและการท่องเที่ยว        8.สถาปัตยกรรมศาสตร์                   9.ครุศาสตร์  10.ศึกษาศาสตร์               
  11.ศิลปกรรมศาสตร์             12.วิจิตรศิลป์
13.วิทยาลัยศิลปะ              14.โบราณคดี         15.โลจิสติกส์           16.จิตวิทยา                                17.รัฐศาสตร์             18.นิติศาสตร์                19.นิเทศศาสตร์          20.วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน            
            21.การสื่อสารมวลชน          22.มนุษยศาสตร์              
  23.ศิลปะศาสตร์                                24.อัญมณี                           25.อักษรศาสตร์                           25.จิตวิทยา

8 พฤษภาคม 2555


"เส้นทางสู่ฝัน หลัง Admissions"

UploadImage

eduzones ร่วมกับ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และMango TV
จัดรายการ "เส้นทางสู่ฝัน Nation Eduzones Admissions"
ทางช่องแมงโก้ ทีวี  (Mango TV) วันนี้ (7 พ.ค.55) เวลา 22.00 - 24.00 น.

พบกับ อ.เก่ง ภูวนัย วรรณสอน เว็บมาสเตอร์ www.eduzones.com  และ
อ.อุดม ไพรเกษตร รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่จะมาร่วมแนะแนวน้องๆ หลังการประกาศผล Admissions

มีทางเลือกให้น้องๆมากมาย เช่น
 
น้องๆ สามารถรับชมผ่านทาง www.eduzones.com หรือ ทางช่อง Mango TV 

 

                                                UploadImage

                                   ค่ายหมอยา คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
             วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ครั้งที่ 10  "2012 วันสิ้นโรค"


      รับสมัครน้องๆม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจในวิชาชีพเภสัชกรรม เข้าร่วมกิจกรรมค่ายา คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 มิถุนายน 2555

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.mediafire.com/?cj7xclclae41e35

ติดตามรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
www.pharm.su.ac.th
http://www.facebook.com/PharmSuCamp2012


หรือทาง E-mail : pharmsucamp2012@gmail.com

หรือทางโทรศัพท์     พี่เตย            0886948485
                             พี่หลินหลิน     0853503139
                             พี่น้ำ               0800231850
สถาบันอื่นๆ อีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม 

UploadImage
นอกจาก มหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน ที่ยังเปิดรับน้องๆ ที่พลาดจากการสอบแอดมิชชั่นส์ แล้ว ยังมีสถาบันอื่นๆ ที่น่าสนใจ และเปิดรับน้องๆ อยู่ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะ

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  กำหนดการสอบสัมภาษณ์
รอบที่ 5  วันที่ 15 พฤษภาคม 2555
รอบที่ 6  วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่  http://www.rsu.ac.th/pilot/data/airsu-profile.pdf
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.rsu.ac.th/pilot/home.html
โทร 02-997-2222 -30  ต่อ 4101-7
โรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2555  วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ
ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่... ด่วนรับจำนวนจำกัด
สาขาอาหารและโภชนาการ และ สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
สนใจติดต่อใด้ที่...1004 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม
โทร  02-6827644-6 หรือ http://www.yingsakfood.com/
http://www.youtube.com/watch?v=DkND1ryCnqY&feature=player_embedded#!
 
สถาบัน SAE 
สถาบัน เอสเออี  เป็นวิทยาลัยเอกชนที่มีเครือข่ายกว้างขวางและใหญ่ที่สุดในโลกด้านการ ผลิตเครื่องเสียง การผลิตภาพยนตร์, Interactive Animation และมัลติมีเดียประยุกต์ สถาบันเอสเออีมีการฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติเช่นเดียวกับการศึกษาหลักสูตร ปริญญา สถาบันเอสเออี กรุงเทพ มีหลักสูตรเกี่ยวกับวิศวกรรมด้านเสียงและภาพยนตร์ดิจิตอลเป็นวิชาเอกและหลัก สูตรพิเศษอื่น ๆ เช่น การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิค การจัดรายการ (CDJ) การใช้โปรแกรม Protools และการตัดต่อในห้องสตูดิโอ
 
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่+66 2655 4655 หรือ info@saethailand.com
** กอล์ฟ พิชญะ ก็เรียนที่นี่นะ ^ ^


สถาบันบุนกะแฟชั่น
สถาบัน Bunka Fashion College สถาบันแฟชั่นระดับโลกของประเทศญี่ปุ่น
งให้ความรู้และการฝึกฝนทักษะแฟชั่น
แบบครบวงจรนับตั้งแต่การออกแบบ การสร้างแพทเทิร์น การเลือกสรรวัตถุดิบ เทคนิคการตัดเย็บ เทคนิคการปรับ
แก้ การตกแต่งเครื่องแต่งกายตลอดจนวิทยาการแฟชั่นทันสมัยอื่นๆ อย่างครบวงจร โดยสถาบันมุ่งเน้นการฝึกฝน
และปฏิบัติจริงเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะฝีมือที่แท้จริงติดตัวตนเองต่อไป

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 55 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ http://www.bunkafashion.com/home.html

รวมโครงการรับตรง โครงการพิเศษ
ที่ยังเปิดหลังแอดมิชชั่นส์


UploadImage
· น้องๆ คนไหน ที่ผิดหวัง กับผลแอดมิชชั่นส์ ไม่ต้องกังวลค่ะ ยังมีโครงการรับตรง โครงการพิเศษ อีกมากมาย ที่พร้อมรับน้องๆค่า พี่ชะเอม รวบรวมไว้ให้แล้ว รีบๆ สมัครกันนะคะ 

      ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบที่ 2 2555
คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และวิทยาลัยนานาชาติ
ช่องทางการสมัคร**
 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน    วันสุดท้ายของการรับชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาคือ  วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 สามารถชำระได้ไม่เกินเวลา 18.00 น.
ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร.02-287-9625 (ในวันและเวลาราชการ)

http://www.ascar.rmutk.ac.th/ascar/cota/direct.aspx

·       ม.มหาสารคาม
รับตรง สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน ม.มหาสารคาม 2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน  ประจำปีการศึกษา 2555
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2555
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 043-754-333  ต่อ  1322  1354  1329
ดาวโหลดเอกสาร รายละเอียดการสมัคร / แบบฟอร์มใบสมัครสอบ   ด้านล่าง

http://www.web.msu.ac.th/news.php?gid=
รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม รอบที่ 2
การสมัครคัดเลือกฯ ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th ระหว่างวันที่ 1เมษายน 2555ถึง วันที่ 10พฤษภาคม 2555   อัตราค่าสมัครคัดเลือกฯ    ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 4อันดับ และต้องชำระเงินค่าสมัคร 500บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร)
ชื่อสาขาวิชา /คณะ /วิทยาลัย จำนวน (คน)ที่รับ  http://reg.msu.ac.th/registrar/home.asp
ที่ติดต่อสอบถาม  : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารโรงอาหารกลาง (เดิม) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
หมายเลขโทรศัทพ์ :  0-4375-4322 - 40 ต่อ 1201,1202,1203, 1204
เว็บไซต์ : http://www.acad.msu.ac.th 
 
·       ม.อุบลราชธานี
รับตรง คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 2555
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรงทั่วไป เพิ่มเติม ครั้งที่ 2ประจำปีการศึกษา 2555จำนวน 90คน เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2พ.ค. - 16พ.ค. 2555
สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวนและสัตวศาสตร์ จำนวน 50คน
สาขาวิชาประมง จำนวน 20คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20คน
มี 2กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มใช้คะแนน gat/pat (gat และ pat2)
2. กลุ่มใช้ผลการเรียน (Gpax 6ภาคเรียน )
ซึ่งผู้สมัครทั้ง 2กลุ่มจะต้องมีคะแนนผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.50
รายละเอียดอื่น ๆ และ รับสมัครได้ที่
 http://www.entry.ubu.ac.th/
 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาเพมิ่ เติม
ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 5 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) จำนวน 30 คน
สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร จำนวน 30 คน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 30 คน
สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 20 คน
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 20 คน
โดยผู้สมัครสอบต้องมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีผลการทดสอบ GAT
การเรียกผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากผลการทดสอบ GAT และผลการเรียนใน 3 กลุ่มสาระ
ได้แก่ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์วันที่22 พฤษภาคม 2554
และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่
www.entry.ubu.ac.th หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 045-353729 คุณนีลนารา ศรีสำราญ


      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ถึง 23 พฤษภาคม นี้

http://www.oreg.rmutt.ac.th/notice/notice54/document/kased02.pdf


     วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ 
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เปิดรับศึกษา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จบ 3 ปีครึ่ง)
และ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (จบ 3 ปี)
http://www.phckc.com/

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับสมัคร ถึง 17 พ.ค.55
รับตามจำนวนแต่ละสาขา เต็มแล้วระบบจะปิดรับสมัครแต่ละคณะทันที 
http://www.education.mju.ac.th/stdregis/selectstrage.aspx?prg=25

·       ม.บูรพา
รับตรง ม.บูรพา รอบหลัง Admissions
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคพิเศษ และภาคปกติ  ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555ระเบียบการรับสมัคร ฉบับเปลี่ยนแปลง คลิกที่นี่   http://e-admission.buu.ac.th/script/progAppMenu.php
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคพิเศษ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ โควตาเพิ่มเติมเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชนปีการศึกษา 2555ครั้งที่ 2   ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 
 http://e-admission.buu.ac.th/script/progAppMenu.php
-ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการรับนิสิตเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาเขตจันทบุรี
ระเบียบการ กำหนดการ คลิกที่นี่  http://e-admission.buu.ac.th/script/progAppMenu.php
โทรศัพท์ : 0-3810-2222 ต่อ 2643, 2710, 0-3839-0520 โทรสาร 0-3874-5794
รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (๔ ปี)
-                    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)                                 จำนวน ๑๐๐ คน
-                    สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)                 จำนวน   ๘๐ คน
-                    สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน(บธ.บ.)         จำนวน   ๘๐ คน
-                    สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (รป.บ.)                                                    จำนวน ๑๐๐ คน
-                    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(วท.บ.)                                           จำนวน   ๖๐ คน                   
-                    สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (วท.บ.)                                            จำนวน   ๖๐ คน
-                    สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)   จำนวน   ๕๐ คน
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (๔ ปี)
-                    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.)                                                        จำนวน  ๖๐ คน
-                    สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (วท.บ.)                            จำนวน  ๕๐ คน
หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (เทียบโอนผลการเรียน)
-                    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.)                                                        จำนวน  30คน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ (4ปี)
-                    สาขาวิชานิติศาสตร์(น.บ.)                                                 จำนวน   60คน
ขั้นตอนการรับสมัคร
-                    ขอรับใบสมัครได้ที่งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.sakaeo.buu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21พฤษภาคม พ.ศ. 2555
-                    อ่านรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/admission%2055.pdf
-                    ดาวโหลดใบสมัคร http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/admission%2055_1.pdf
 
·       ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รับตรง ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รอบหลัง Admission 2555
เปิดรับสมัครวันที่ 23 เมษายน - 8 มิถุนายน 2555 
(ยกเว้นเฉพาะสายวิทยาศาสตร์รับสมัครถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555)
1.  ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ โดยนำผลคะแนนสอบ O-NET วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ตามองค์ประกอบค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้ 
GPAX 20 %    GAT 20%      PAT2  30%      ONET 30%
 
2.  ผู้ที่สมัครคณะอื่นๆ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
เว็บไซต์หลักการรับสมัคร  http://admission.hcu.ac.th/
เปิดสายด่วนรับสมัคร  085-489-3710-14  เพื่อให้บริการตอบคำถามรับสมัครนักศึกษาใหม่อย่างทั่วถึง 4 หมายเลขดังนี้
พี่ปุ๊กกี้ :085 - 489 - 3710     พี่จ๊ะจ๋า :085 - 489 - 3711    พี่โบว์ :085 - 489 - 3712     พี่ปุ้ม :085 - 489 - 3713      
 
               
·       ม.เชียงใหม่  
รับตรงภาคพิเศษ ม.เชียงใหม่ 2555
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กําหนดเปิดรับสมัครคัดเลือก /สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2555  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555   ดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง
 http://www.reg.cmu.ac.th/files/2555/publishspecial55.pdf
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    โทร.0-539-43071
 
·       ม.วลัยลักษณ์
ขยายเวลารับสมัคร รับตรงรอบพิเศษ ม.วลัยลักษณ์ 2555
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา (รอบพิเศษ) จากเดิมหมดเขตรับสมัครวันที่ 7พฤษภาคม 2555เป็นวันที่ 31พฤษภาคม 2555โดยมีกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3
- วันที่ 10 - 11และ 14พฤษภาคม 2555เวลา 09.00น. - 16.00น.
รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- วันที่ 16พฤษภาคม 2555เวลา 09.00น. - 16.00น.
รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.กรุงเทพฯ
- การสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 21 - 31พฤษภาคม 2555เวลา 09.00น. - 16.00น. (เว้นวันหยุดราชการ)
รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เท่านั้น
โทร. 07567-3000

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร
ลำดับที่หลักสูตร
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2ภาษาอังกฤษ
3ภาษาจีน
4อาเซียนศึกษา
5ไทยศึกษาบูรณาการ
6รัฐศาสตร์
สำนักวิชาการจัดการ
7บัญชี
8บริหารธุรกิจ(เน้นการเงิน,เน้นการตลาด,เน้นการจัดการโลจิสติกส์,และเน้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์
9บริหารธุรกิจ (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ)
10เศรษฐศาสตร์    
 
 
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
11นิเทศศาสตร์
12เทคโนโลยีสารสนเทศ
13การจัดการสารสนเทศ
14วิศวกรรมซอฟต์แวร์
15เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
16เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
17เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
18เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)
19เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
20เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
21วิศวกรรมศาสตร์โยธา
22วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า
23วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์, ยาง, ไม้)
25เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
26วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
27วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
28สถาปัตยกรรม
29การออกแบบอุตสาหกรรม
 
 
·       ม.แม่ฟ้าหลวง
รับตรง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แม่ฟ้าหลวง 2555
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 30 คน
  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา และมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถขอรับใบสมัคร ได้ที่ ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารเรียนรวม C1 ห้อง 108 หรือ Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ http://www.mfu.ac.th หรือ http://www.admission.mfu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 16พฤษภาคม2555ทางเว็บไซต์http://www.admission.mfu.ac.th/
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ 19พฤษภาคม 2555ณ อาคารสำนักวิชา 1 (E 1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
                    เวลา 08.30 - 08.45น.          ลงทะเบียนเข้าสอบ
                    เวลา 09.00น. เป็นต้นไป       สอบสัมภาษณ์
 (รายละเอียดที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
เข้าไปอ่านรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติการสมัครสอบ http://scholarship.mfu.ac.th/
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4

ม.แม่ฟ้าหลวง โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555  
ดูรายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติม http://www.unigang.com/Article/10585   หรือ http://www.mfu.ac.th/2012/
ใบสมัคร http://intranet.mfu.ac.th/file_attach/mfunews/Mar191059030.pdf
สอบถามรายละเอียดโทร สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038
 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  หลักสูตรสาธารณุสุขศาสตรบัณฑิต
http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=5282

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวนรับ 100 (คน)
http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=5281

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2554  ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=5280 


·       ม.เกษตรศาสตร์
รับตรงภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2555
    คณะสังคมศาสตร์  ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาจิตวิทยา

  • สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
  • สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
  • สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
  • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา
·         จำนวนรวมประมาณ 120 คน
โดยรับผ่านระบบรับตรง สาขาวิชาละ 30 คน
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 การสมัครจะเสร็จสิ้นเมื่อผู้สมัครชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ มิฉะนั้นคะแนนของผู้สมัครจะไม่ถูกนำมาคัดเลือกเพื่อการสอบสัมภาษณ์
    ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.psy.soc.ku.ac.th    
 โทรศัพท์ 02- 5613480 ต่อ 1
คณะสังคมศาสตร์  ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน 2555ถึง วันที่ 13พฤษภาคม 2555
การสมัครจะเสร็จสิ้นเมื่อผู้สมัครชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ มิฉะนั้นคะแนนของผู้สมัครจะไม่ถูกนำมาคัดเลือกเพื่อการสอบสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ได้ที่ http://geo.educationregister.com  โทรศัพท์ 02- 5613480 ต่อ 1
 
รับตรง ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์  ม. เกษตรศาสตร์
 ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555จำนวน 30คน
ระหว่างวันที่ 17เม.ย. - 11พ.ค. 55
กำหนดการรับสมัคร http://www.agbus.eco.ku.ac.th/2555/Calendar%20(2555).pdf
ดาวน์โหลดใบสมัคร  http://www.agbus.eco.ku.ac.th/2555/Register%202555.pdf
รายละเอียดเพิ่มเติม  www.agbus.eco.ku.ac.th   สอบถามเพิ่มเติม02-5799430
รับตรง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตร บธ.บ.   สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)  ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2555    โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)เปิดรับจำนวน 180 คน โดยมีรายละเอียดและใบสมัครดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
อ่าน รายละเอียดเพิ่มเติม http://dsil.flas.kps.ku.ac.th/pdf/apply.pdf
ใบสมัคร  http://dsil.flas.kps.ku.ac.th/pdf/appform.pdf
รายชื่อผู้สมัคร  http://dsil.flas.kps.ku.ac.th/pdf/applied.pdf
โ ท ร.   0 3 4 -352-285,  034-352-385   ,   082-293-6111,   088-854-5624  ,086-313-9832  ,  081-378-300
 
รับตรง วิทยาการคอมพิเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
       โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ทั้งหมดจำนวน  80 คน
ซื้อใบสมัคร สมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์  - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องธุรการโครงการ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ อาคาร 9 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์    หรือ Download http://flas.ku.ac.th/newflas1/news/file_data/nisit/3_290312.pdf
และรับสมัคร2เม.ย. - 10พ.ค. 2555   เวลา 08.30 -16.30 น.  โทรศัพท์   034-281105-6  ต่อ 7328
อ่านรายละเอียด  http://flas.ku.ac.th/newflas1/news/file_data/nisit/1_290312.pdf
รับตรง เกษตรเขตร้อน ม.เกษตรศาสตร์ 2555
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ (Tropical Agriculture International Program) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในโครงการรับตรง ครั้งที่ 2 /2555 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 11 พฤษภาคม 2555 (12.00 น)
ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.taip.agr.ku.ac.th
เบอร์โทร  +66 2 9427146
 
·       ม.ขอนแก่น
รับตรงโครงการพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ รอบ 2 ม.ขอนแก่น 2555
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิตโครงการพิเศษ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และ สาขาภูมิสารสนเทศ  จำนวนสาขาละ 60คน
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2555 ถึง  10 พฤษภาคม 2555
รายละเอียดทั้งหมด http://www.cs.kku.ac.th/regis/document/Scan_2_2012.pdf
 เว็บไซต์หลักการรับสมัคร  http://www.cs.kku.ac.th/regis/
โทรศัพท์0-4336-2188-90 ต่อ 101-103
 
·       ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รับตรง สถาปัตยกรรม รอบที่ 2 มทร.พระนคร
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2555  ประเภทสอบตรง (รอบ 2)  สาขาวิชา สถาปัตยกรรม  รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์ – คณิต
ผลการศึกษาหรือเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
     ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ งานทะเบียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2555   หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายวิชาการและวิจัยโทร.02-282-2384
สมัครออนไลน์  http://admis.rmutp.ac.th
 
·       ม.สงขลานครินทร์ 
รับตรง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตตรัง    
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ  “สถาภูมิ (STABHUMI)” ประจำปีการศึกษา 2555
รับจำนวนนจำกัดเพียง 30 คน สำหรับผู้ที่จะสมัคร  ได้ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.trang.psu.ac.th
 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 075-201712 ,075-201726 ในวันและเวลาราชการ
 
·       ม.ธรรมศาสตร์
รับตรง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPen-iee) ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 2
โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPen-iee) เปิดรับสมัครสมัครรอบ 2 ในระหว่างวันที่ 1 เมย. ถึง 10 พค. 2555
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 แบบ คือ
แบบ Aยื่นคะแนนมาตรฐาน ใช้คะแนนดังต่อไปนี้
หมวดคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ใช้คะแนน PAT1หรือ PAT2ไม่น้อยกว่า 90คะแนน
หมวดความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ ใช้คะแนน PAT3ไม่น้อยกว่า 90คะแนน
หรือแบบ Bสอบข้อเขียน สอบในวันที่ 11พค. 2555
ผู้ที่ยื่นสมัครแบบ A และผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนแบบ B จะต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15พค.2555
ประกาศผลวันที่ 16พค.2555
เว็บไซต์หลักการรับสมัคร  http://www.ipen.engr.tu.ac.th
โทร083-2683217 / 090-6416722
·       ม.นเรศวร
โครงการรับตรง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 (1)  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จํานวนรับ 20  คน
 (2)   สาขาวิชาดุริยางค์ศาสตร์ไทย จํานวนรับ 20  คน
  (3)  สาขาวิชาดุริยางค์ศาสตร์สากล จํานวนรับ 20  คน
สมัครด้วยตนเอง   ที่งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
 อาคาร 6 ชัน้ 2  ตั้งแต่บัดนี้ -15   พฤษภาคม 2555
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม
- เว็บไซต์http://www.human.nu.ac.th หรือ http://www.human.nu.ac.th/thmusic หรือ 
http://www.human.nu.ac.th/academic
- งานบริการการศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ โทร. 0-5596-2050
- สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โทร. 0-5596-1624
- สาขาวิชาดุริยางค์ศาสตร์ไทย โทร. 0-5596-1629
- สาขาวิชาดุริยางค์ศาสตร์สากล โทร. 0-5596-8791

·       ม.พายัพ
รับตรง มหาวิทยาลัยพายัพ รอบที่ 2  ทุกสาขาวิชา 
รวมถึงผู้สมัครโดยการย้ายโอนสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยพายัพ หรือ การย้ายโอนจากมหาวิทยาลัยอื่น
(ยกเว้น สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ คริสต์ศาสนศาสตร์ มีกำหนดการรับตรงโดยเฉพาะด้านล่าง)
กรอกใบสมัครออนไลน์ และ สมัครทางไปรษณีย์  บัดนี้ - 18พฤษภาคม 2555 http://pradmission.payap.ac.th/form%20download/ap_form.pdf
สมัครด้วยตนเอง  บัดนี้ - 25พฤษภาคม 2555   (เว้นวันหยุดราชการ และตั้งแต่วันที่ 8พ.ค.55เป็นต้นไป เปิดทำการทุกวัน )  เวลา 08.30 - 16.00น.
ณ ศูนย์รับนักศึกษา ชั้นล่าง อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่    http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/ent55.html

ทุนม.พายัพ
คณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 3 สาขาวิชา คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  วิทยาการคอมพิวเตอร์  และวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ทางคณะฯ จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น
โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภทคือ
ทุนเรียนดีฟรีค่าเล่าเรียน 1 ปีการศึกษา สาขาวิชาละ 10 ทุน รวม 30 ทุน ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป
ทุนส่งเสริมการศึกษา10,000 บาท สาขาวิชาละ 10 ทุน รวม 30 ทุน
ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม5 ภาคเรียน 2.75 – 2.99   ทั้ง 2 ทุนนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกมีผลการเรียนดีต่อเนื่องก็จะได้รับทุนไปจนสำเร็จการศึกษา
ยื่นใบสมัครขอรับทุน ได้ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555(สมัครด้วยตนเอง)
รายละเอียดทั้งหมด http://science.payap.ac.th/2010/      
 โทร 053851478 ต่อ 7102


       ม.พะเยา
       รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2555

รับจำนวน  120 คน

กรอกใบสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th พร้อมทั้งสั่งพิมพ์ใบสมัคร และผู้สมัครต้องดำเนินการส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1) ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ที่งานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14 พฤษภาคม 2555 พร้อมทั้งเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท
2) ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)    โทร  054-466-666
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   http://www.up.ac.th/contents/NewsReader.aspx?itemID=3657


 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ภาคปกติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรศาสตร์ สถาบันอิสลามเเละอาหรับศึกษา ฯ
 ถึง 16 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด http://www.pnu.ac.th/webpnu/file_academic/files/2554/march/1Test.pdf


@ สถาบันอื่น ยังมีอีกเยอะ