20 มิถุนายน 2555

 


กำหนดการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556

กำหนดการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556
สำหรับการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2556

ม.มหิดล นานาชาติ เปิดรับสมัคร ปี 56

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ
เปิดรับสมัครบุคคลศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับโควตาประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556
ประเภทโควตาที่เปิดรับสมัคร

ม.เกษตร เปิดโควตารับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ
ประจำปีการศึกษา  2556

คณะการแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร ปี 56

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะการแพทย์แผนไทย
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.ศิลปากร เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปี 56

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา  2556
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร  ประเภค  ก.
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร  ประเภค  ข.
โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

ปฏิทินการสมัครสอบ CU-SCI ม.จุฬาฯ ปี 56

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เปิดรับสมัครสอบตรง CU-Science
(ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)
ประจำปีการศึกษา  2556 


ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร ม.นเรศรวร ปี 56

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เรื่องกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา 
ประจำปีการศึกษา  2556

ม.ศิลปากร เปิดรับตรงสาขาปิโตรเคมีฯ รอบสอง ปี 56

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2556

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการคึกษา  2556

ประเภทที่เปิดรับสมัคร

17 มิถุนายน 2555

มาแล้ว!! รับตรง 56 คณะพาณิชยฯ การบัญชี จุฬาฯ


 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เปิดรับในรูปแบบปกติ  (รอบที่ 1)
รับสมัครระหว่าง 4-13 ก.ค. 55

 

กำหนดการรับสมัคร
           - รับสมัครระหว่าง 4-13 ก.ค. ที่ www.atc.chula.ac.th
           - ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ ภายใน 4-13 ก.ค.
           - สอบ GAT, PAT รอบเดือนตุลาคม
           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (รวมตัวสำรอง) 4 ธ.ค. 2555
           - สอบสัมภาษณ์ 12 ธันวาคม 2555
           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 ธ.ค. 2555
           - รายงานตัวเข้าศึกษา 28 ธ.ค. 2555
           - เรียกผู้สอบได้สำรองรายงานตัว (ถ้ามี) 3 ม.ค. 56

คุณสมบัติ
           - ต้องศึกษาอยู่ระดับม. 6 (ไม่รับการสอบเทียบ)
           - ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของม.4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.0
           - หลักสูตรบัญชี และบริหารธุรกิจ แยกรับสายวิทย์ และสายศิลป์คำนวณ โดยทั้งสอง             หลักสูตรใช้ GAT (50%) PAT1 (50%) เกณฑ์ผ่าน GAT+PAT1 มากกว่า 50%
           - หลักสูตรสถิติ แยกรับตามสาขาสถิติ การประกันภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ทั้งสามสาขาใช้ GAT (40%) PAT1(30%) PAT2(30%) และ GAT+PAT1+PAT2 ต้องมากกว่า 50%

รวมรับตรง "มจธ." ที่เปิดรับและกำลังจะรับ

UploadImage

ช่วงนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำลังเปิดรับรับผู้จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นม.ปลาย รวมทั้งกำลังจะเปิดรับในระบบรับตรงโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

เพราะฉะนั้น น้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ มจธ. จึงควรมีการเตรียมความพร้อม ในเรื่องของเกณฑ์การรับสมัคร รวมทั้งกำหนดการต่าง ๆ ซึ่งต้องจดจำหรือบันทึกไว้ให้แม่นว่าจะสอบเมื่อไหร่ ต้องใช้ผลงาน หรือคะแนนอะไรบ้าง

วันนี้พี่ ๆ ทีมข่าว ENN เลยนำข้อมูลการรับตรงของมจธ.มาฝากกัน โดยเฉพาะเรื่องของกำหนดการและเกณฑ์การรัับสมัครของโครงการ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีดังนี้...

โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี

เปิดระบบรับสมัคร วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555

กำหนดการ โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี


เกณฑ์การรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี


โครงการคัดเลือกตรง ความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกล้า

เปิดระบบรับสมัคร วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555

กำหนดการ โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกล้า


เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติในการรับทุน โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกล้าโครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT

เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555

กำหนดการ โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT


เกณฑ์การรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT

หมายเหตุ

ผู้สมัครที่สนใจสมัครโครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ทั้งวุฒิ ม.6 และ ปวช. ต้องสอบ GAT/PAT ตามเกณฑ์ที่ คณะ/ภาควิชา กำหนด

สทศ. เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT : วันจันทร์ที่ 2 – วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555

สอบ GAT/PAT : วันเสาร์ที่ 6 – วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555

ประกาศผลสอบ GAT/PAT : วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555


โครงการ Direct Admission

เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 เปิดระบบรับสมัคร วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555

กำหนดการ โครงการ Direct Admission เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เกณฑ์การรับสมัคร โครงการ Direct Admission เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออก

สรุปโครงการรับนักศึกษาของมจธ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับผู้จบการศึกษา หรือกำลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ , สายคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ , สายภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

โครงการที่เปิดรับนักศึกษา

1. โครงการโควตา

โควตาสมาคมนักศึกษาเก่า

โควตา 2B-KMUTT

โควตาจาก สอวน. (มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์)

โควตาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน (สวทช.)

โควตาทุนสาธิตเสริมสมองของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โควตาทายาทการพิมพ์

โควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย

โควตาสถานศึกษาเครือข่ายคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2. โครงการคัดเลือกตรง

ด้านความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า

โครงการคัดเลือกตรง

โครงการ Active Recruitment

3. โครงการรับนักศึกษาระบบ Admissions กลางขอเชิญชวนน้อง ม.5และ ม.6ที่สนใจ!!! 


ครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งรัฐ
ศาสตร์ เกษตร

กับค่าย "ยุวชนคนรัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๑" ตอน "เปิดถ้ำสิงห์เขียว เที่ยวทุ่งบางเขน"

เปิดรับสมัครน้อง ๆ ม.๕ และ ๖ ที่สนใจการศึกษาต่อในด้านรัฐศาส
ตร์
หรืออยากลองมาหาประสบการณ์เพื่อ
ค้นหาตัวเอง เพื่อร่วมกิจกรรมกับเพื่อนใหม่ ๆ
และการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ถึง ๓๑ สิงหาคม ๕๕
ติดตามรายละเอียด

ได้ที่ 
 https://www.facebook.com/SinghaKheowCamp
  แล้วพบกันนะคะ ^^;


12 มิถุนายน 2555


ม.นเรศวร แจ้งเปิดรับตรง ป.ตรี กันยายนนี้ทุกโครงการ

UploadImage


มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งความคืบหน้าการรับตรงในปี 2555 นี้ โดยระบบรับตรงแบบโควตา รวมทั้งรับตรงโครงการพิเศษอีก 18 โครงการ จะเปิดรับประมาณเดือนกันยายน 2555 นี้

ระบบรับตรง (โควตา)

    รับผู้สมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด คือ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก อุทัยธานี ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี พะเยา ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน

    เปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายน (7/06/2555)


โครงการพิเศษต่างๆ เช่น

    1.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

    2.โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(สอวน.)

    3.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

    4. โครงการสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยา

    5.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสากล/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย

    6.โครงการผู้มีความสามารถทางด้านทัศนมาตรศาสตร์  

    7.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  

    8.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านแสดงศิลปวัฒนธรรม

    9.โครงการผู้มีความสามารถด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

    10.โครงการผู้มีความสามารถด้านทัศนศิลป์

    11.โครงการผู้ีมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ดนตรี

    12.โครงการผุ้มีความสามารถด้านกีฬา

    13.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านผู้นำเชียร์

    14.โครงการบัณฑิตคืนถิ่น

    15.โครงการพิเศษ(โครงการผลิตครู)

    16.โครงการผลิตแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOT

    17.ระบบรับตรง(มัธยมสาธิต ม.นเรศวร)  

    18.แพทย์แนวใหม่(5ปี)

     ทุกโครงการเปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายน (7/06/2555)

ว.พาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา รับตรงสาขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

UploadImage

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เปิดรับสมัคร ปวส. สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร.0-3839-4900, 0-3839-2018-19

โทรสาร.0-3839-2018

หรือดูรายละเอียดได้ที่

http://www.ex-mba.buu.ac.th

เรียนจบวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ หางานทำให้ทุกคน

และสามารถเรียนต่อ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ได้

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรงระบบโควตา เริ่ม ก.ค.นี้

UploadImage

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแจ้งข่าวความคืบหน้าในการรับตรงประจำปีการศึกษา 2556 โดยย้ำให้น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ต้องสมัครสอบ GAT/PAT ด้วย !

ห้ามพลาดต้องมีคะแนนGAT/PAT ด้วย

- สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556จะต้องสมัครสอบ GAT/PAT ด้วย

เปิดรับระบบโควตา 17จังหวัดภาคเหนือ กรกฎาคม นี้

- ข่าวดี สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ในเดือน กรกฎาคม นี้

เปิดรับตรงทั่วประเทศสิงหาคมนี้

- ข่าวดี สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยุ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/ ปวช. / ผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2556 โปรดติดตามข่าวการรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรงทั่วประเทศ ในเดือนสิงหาคม นี้

กำหนดการการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)

               - สมัครสอบ : วันที่ 2 - 30 กรกฎาคม 2555
               - ชำระเงิน : วันที่ 2 - 31 กรกฎาคม 2555
               - ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555
               - พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555
               - วันสอบ : วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2555
               - ประกาศผลสอบ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
                
ที่มา: สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 

ม.ขอนแก่น เปิดโควตารับตรงทุกคณะ
กำหนดการ

พฤหัสฯที่ 14 มิ.ย. 55 ขอข้อมูลรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 จากโรงเรียน / วิทยาลัย / สถาบันต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่งข้อมูลตามรูปแบบไฟล์ MS Excel ที่กำหนดให้ ซึ่งจะสามารถ download แบบฟอร์มผ่านเว็บได้ที่ http://apply.kku.ac.th แล้ว Upload คืนให้มหาวิทยาลัย ผ่านทาง Website
พฤหัสฯที่ 28 มิ.ย. ถึง
พฤหัสฯที่ 9 ส.ค. 55
แนะแนวสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง และรับฟังความคิดเห็น ตามโรงเรียนประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จันทร์ที่ 2 ถึง
ศุกร์ที่ 20 ก.ค. 55
รับสมัครสอบความถนัด (GAT/PAT) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ทาง Website : http://www.niets.or.th
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โปรดดูรายละเอียดปฏิทินการรับสมัครทาง Website http://www.niets.or.th
อังคารที่ 31 ก.ค. 55 วันสุดท้ายที่โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศุกร์ที่ 10 ถึง
ศุกร์ที่ 24 ส.ค. 55
นักเรียนสมัครสอบข้อเขียนวิชาหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website : http://apply.kku.ac.th) และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศหรือเคาเตอร์เซอร์วิส และดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบ และศูนย์สอบ(ถ้าประสงค์)
เสาร์ที่ 25 ถึง
อังคารที่ 28 ส.ค. 55
- ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
(ยกเว้นข้อมูลรายวิชาสอบและศูนย์สอบ)
- โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบข้อเขียนฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556
จันทร์ที่ 27 ส.ค. 55 - วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบข้อเขียน เพื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ผ่านธนาคาร และ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
ศุกร์ที่ 28 ก.ย. 55 ประกาศแผนผังที่นั่งสอบทาง ทาง Website : http://www.kku.ac.th , http://apply.kku.ac.th)และผู้สมัครตรวจสอบแผนผังที่นั่งสอบพร้อมกับพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
เสาร์ที่ 6 ถึง
อังคารที่ 9 ต.ค. 55
ดำเนินการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
เสาร์ที่ 3 ถึง
จันทร์ที่ 5 พ.ย. 55
สอบข้อเขียน (วิชาหลัก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จันทร์ที่ 5 ถึง
อังคารที่ 20 พ.ย. 55
โรงเรียนต่างๆ ส่ง GPAX 5 ภาคเรียน ของผู้สมัครฯ โดยวิธีรับตรง ให้แก่มหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่กำหนดให้ในไฟล์ Excel ซึ่งสามารถ download ได้จาก Website : http://apply.kku.ac.th แล้ว Upload คืนให้มหาวิทยาลัยผ่านทาง Website
เสาร์ที่ 10 ถึง
อาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 55
- สอบวิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ วาดเส้นเพื่อการสื่อสาร ความถนัดทางการออกแบบนิเทศศิลป์ ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีตะวันตก ทฤษฏีและปฏิบัติดนตรีไทยทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีพื้นเมือง ทฤษฎี และนาฎศิลป์ปฏิบัติ
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- สอบวิชาความรู้ความถนัดทางศิลป์
- สอบวิชาพื้นฐานการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ พื้นฐานศิลปะ วาดเส้นทางการแพทย์ และสีน้ำทางการแพทย์
พุธที่ 21 พ.ย. 55 ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาหลัก และวิชาภาคปฏิบัติ/ความถนัด (รายบุคคล) ผ่าน Website : http://apply.kku.ac.th, http://www.kku.ac.th
พฤหัสฯที่ 22 ถึง
ศุกร์ที่ 30 พ.ย. 55
นักเรียนเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา ทาง Website http://apply.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาเตอร์เซอร์วิส
จันทร์ที่ 3 ธ.ค. 55 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทย หรือเคาเตอร์เซอร์วิส
จันทร์ที่ 17 ธ.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย(ทาง Website : http://www.kku.ac.th)
เสาร์ที่ 22 ถึง
อาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 55
สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
พุธที่ 16 ถึง
พฤหัสฯที่ 17 ม.ค. 56
สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
จันทร์ที่ 21 ม.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ทาง Website : http://www.kku.ac.th
ศุกร์ที่ 25 ม.ค. 56 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ สอท.ผ่านระบบ Clearinghouse และตัดสิทธิ์ Admission


ข้อมูลจาก : http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp
เอกสารประกอบข่าว :

ม.ขอนแก่น เปิดรับตรงเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 56

UploadImage


    คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช.) ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ จะศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสื่อการศึกษาทางการแพทย์

รับสมัครพร้อมโควตา มข.และรับตรงโดยหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เรียน 4 ปี
จบแล้วได้วุฒิ ปริญญาตรี
สอบข้อเขียน(วิชาเฉพาะ)  10-11 พฤศจิกายน 55


วิชาที่สอบ
- พื้นฐานเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์
- พื้นฐานทางด้านศิลปะ
- วาดเส้นทางการแพทย์
- สีน้ำทางการแพทย์


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เมือง จ.ขอนแก่น 4002  เบอร์โทรติดต่อ 043-363162 หรือ คุณฐิติพร นาใต้ 087-32268123
7 มิถุนายน 2555

ข. รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท (CPIRD) 2556


โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท (CPIRD) 2556
รับสมัคร 27 สิงหาคม -7 กันยายน 2555   
 
กำหนดการสมัคร
รับสมัคร                                                                        27 สิงหาคม -7 กันยายน 2555
ประกาศแผนผังที่นั้งสอบ                                                14-20 กันยายน 2555
สอบข้อเขียน                                                                27-28  ตุลาคม 2555
ประกาศผู้มีสิทธิเข้าทดสอบสอบ ขั้นตอนที่ 2                    20 พฤษจิกายน
ทดสอบบุคลิคภาพ/ตรวจร่างกาย(MD03-05,MD11)         29 พฤษจิกายน 2555
สอบสัมภาษณ์
(MD03-05,MD11)                                   30 พฤษจิกายน 2555
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา                                      7 ธันวาคม 2555
รายงานตัว                                                                    11-14 ธันวาคม 2555


เกณฑ์การรับสมัคร
-นักเรียนจบจาก สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
-GPAX 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00


สอบข้อเขียน : ภาษาไทย, สังคมศึกษา, อังกฤษ, คณิตฯ, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์
 
ค่าสมัครสอบ : 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียม : 15 บาท

สมัครออนไลน์ ------>     คลิกที่นี่

คลอดแล้ว!! รับตรงพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ (DTX) ม.ขอนแก่น

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX)
 รับสมัครตั้งแต่ 1-15 กรกฏาคม 2555   
 

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร                                                     1-15 กรกฏาคม 55
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ                              23-31 กรกฏาคม 55
สอบข้อเขียน                                              25-26 สิงหาคม 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์            18 กันยายน 55
สอบสัมภาษณ์                                            24 กันยายน 55
ตรวจร่างกาย                                              24 กันยายน 55
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา                     28 กันยายน 55
รายงาานตัว                                               1-3 ตุลาคม 55
 

เกณฑ์การสมัคร
-นักเรียนจบจาก สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
-GPAX 4 ภาคการเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50
 
สอบข้อเขียน : ภาษาไทย, สังคมศึกษา, อังกฤษ, คณิตฯ, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์
 
ค่าสมัครสอบ : 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียม : 15 บาทสมัครออนไลน์ ------>     คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบข่าวได้ตามด้านล่างครับ

รับตรงพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ (MDX),(MDO2) ม.ขอนแก่น 56

โครงการผุ้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MDO2)
รับสมัคร 1-15 กรกฏาคม 2555   
 
กำหนดการสมัคร
รับสมัคร                                                1-15 กรกฏาคม 55
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ                         23-31 กรกฏาคม 55
สอบข้อเขียน                                         25-26 สิงหาคม 55
ประกาศรายชื่อทดสอบขั้นตอน 2             18 กันยายน 55  
ทดสอบขั้นตอน 2 (บุคลิกภาพ)                24 กันยายน 55
ทดสอบขั้นตอน 2 (ตรวจร่างกาย)             24 กันยายน 55
ทดสอบขั้นตอน 2 (ภาษาอังกฤษ MDX)     25 กันยายน 55
ทดสอบข้ันตอน 2 (สัมภาษณ์) MD02        25  กันยายน 55
ทดสอบขั้นตอน 2 (สัมภาษณ์) MDX          25 กันยายน 55
ประกาศรายชื่อผ่านทดสอบ ขั้น 2              28 กันยายน 55
รายงานตัวเข้าศึกษา                                1-3 ตุลาคม 55
 
เกณฑ์รับสมัคร
- MDX (ทั่วประเทศ), โปรแกรม วิทย์-คณิต, GPAX 4 ภาค ไม้น้อยกว่า 3.50
- MD02 (19 จังหวัด อีสาน) , โปรแกรม วิทย์-คณิต, GPAX 4 ภาค ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ค่าสมัครสอบ
- MDX ค่าสมัคร 1200 บาท ,ค่าธรรมเนียม 15 บาท
- MD02 ค่าสมัคร 1000 บาท, ค่าธรรมเนียม 15 บาท

วิชาสอบข้อเขียน : ภาษาไทย, สังคมฯ, อังกฤษ, คณิตฯ, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์

ม.ศิลปากร รับตรง โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2555

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือก   1 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2555
ประกาศสถานที่ทดสอบความรู้ทางวิชาการ สัมภาษ ตรวจร่างกาย
1 สิงหาคม 2555
ทดสอบความรู้ทางวิชาการ สัมภาษณ์ ส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพ
11-19 สิงหาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 17 กันยายน 2555

ยืนยันสิทธิ 18-26 กันยายน 2555

คุณสมบัติเฉพาะ
ทุกสาขาต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสายวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 500 บาท

ขอข้อมูลเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3421-9364-6 ต่อ 25126-9,25907
เว็ปไซด์รับสมัคร
http://202.28.75.249/engineering2/student_apply_online/g1/insert_g1.php?g=1

ม.ศิลปากร รับตรง โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2555

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือก   1 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2555
ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 17 สิงหาคม 2555
สอบข้อเขียน 1กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 28 กันยายน 2555

สอบสัมภาษณ์และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพ 13 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 ตุลาคม 2555
ยืนยันสิทธิ 22-30 ตุลาคม 2555

คุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่อไปนี้รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลาย ของชั้นม.5 
                 -  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                 -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ิวทยาศาสตร์ 
                 -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

เฉพาะสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.75 ของมัธยมศึกษาตอนปลายม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้นม.5 

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 500 บาท

ขอข้อมูลเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3421-9364-6 ต่อ 25126-9,25907


เว็ปไซด์รับสมัคร

http://202.28.75.249/engineering2/student_apply_online/g2/insert_g2.php?g=2

รับตรง โครงการ ความสามารถพิเศษด้าน วิทย์ คณิต ม.ศิลปากรโครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2555


กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือก                                 1 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2555
ประกาศสถานที่ทดสอบความรู้ทางวิชาการ    1 สิงหาคม 2555
ทดสอบความรู้ทางวิชาการ สัมภาษณ์
และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพ               11-19 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                  17 กันยายน 2555
ยืนยันสิทธิ                                                18-26 กันยายน 2555
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ และโรงเรียนได้อยู่ในโครงการฯ (ตามประกาศที่แนบมา)

GPAX 3กลุ่มสาระ คณิต วิทย์ ภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00

 
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 500 บาท

ขอข้อมูลเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3421-9364-6 ต่อ 25126-25129

เตรียมสอบตรง จุฬาฯ 2556 !!

UploadImage


       พูดกันตรง ๆ ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย “จุฬาฯ –ธรรมศาสตร์” ก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ครองใจน้อง ๆ วัยเรียนอยู่ในลำดับต้น ๆ แบบว่าถ้าให้ยกมา 5 สถาบัน รับรอง 2 แห่งนี้ติดโผชัวร์...

ถ้าจะยกเหตุผลมาอ้างอิงคงต้องคุยกันอีกยาว เอาเป็นว่า ช่วงนี้แม้ว่ามหาวิทยาลัยทั้งหลายต่างกำลังจ้าละหวั่นกับการ “รับน้องใหม่”แต่ก็มีหลายแห่งแล้วที่ประกาศ “รับตรง”กันออกมาแล้ว อาทิ มศว  ม.ศิลปากร ม.เทคโนโลยีสุรนารี มจธ.

และที่น้อง ๆ พากันตั้งหน้าตั้งตารอคอยการรับตรงของ “จุฬาฯ” นั้น จากข้อมูลการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา ในช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีประกาศออกมาแล้ว และเริ่มรับสมัครตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไป

ทว่าในการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีนี้ของจุฬาฯ ผ่านพฤษภามาแล้ว ล่วงเลยจนถึงต้นมิถุนา ก็ยังไม่มีประกาศแพลมออกมาให้ตื่นเต้นกันเลย...

แต่...มีข่าวและข้อมูลยืนยันว่าจะเริ่มประกาศรับสมัครประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป..เย้ ๆ ๆ

ซึ่งก็หมายความว่า อีกไม่ถึงเดือน น้อง ๆ ก็สามารถที่จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนจุฬาฯ กันแล้ว

เพราะฉะนั้น...การเตรียมความพร้อมส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการที่ควรจะพร้อมกันแล้ว เช่น หลักฐานการเรียน หลักฐานการสอบต่าง ๆ แฟ้มข้อมูล การติดตามข้อมูลการรับสมัคร จึงควรมีการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุด (เหมือนเตือนอุทกภัยยังไงยังงั้นเลย)

ความพร้อมในช่วงนี้ง่าย ๆ เลยคือต้องเกาะติดสถานการณ์เอาไว้ให้แน่น ๆ ทั้งทางสื่ออินเทอร์เน็ต ทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือง่ายที่สุดเลยก็ติดตามจาก ENN นี่แหละ จัดเต็มให้อยู่แล้ว...
 
วันนี้ขอนำข้อมูลเบื้องต้น จากการประกาศรับตรงของจุฬาฯ ในปีการศึกษา 2555 มาฝากกัน เพื่อศึกษาเอาไว้ก่อนนะครับ...

โครงการที่รับสมัครแบบพิเศษ

- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา)

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

          (โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

          โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้อง  เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.,สพฐ. และ วมว.)

          โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

           โครงการโอลิมปิกวิชาการ

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวารสารสนเทศคณะนิเทศศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามรถพิเศษทางด้านภาษาไทยเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต คณะสหเวชศาตร์

- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

- โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

-โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

คณะที่เปิดรับตรง (แบบพิเศษ)

- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะสหเวชศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
- คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารสนเทศ
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะอักษรศาสตร์
- คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาสเปน
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
- โครงการจุฬาฯ ชนบท ทุกสาขา

คณะที่เปิดรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2555

รูปแบบนี้น้อง ๆ ต้องใช้คะแนน GAT PAT รอบที่สอบเดือนตุลาคม 2555 นี้ พร้อมคะแนน 7 วิชาสามัญ ซึ่งสอบในเดือนมกราคม ปี 2556

-คณะวิศวกรรมศาสตร์
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-คณะรัฐศาสตร์
-คณะครุศาสตร์
-คณะเศรษฐศาสตร์
-คณะนิติศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตร์

-คณะอักษรศาสตร์
-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

(หลักสูตรนานาชาติ)
- คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์
- คณะจิตวิทยา
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การสอบก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อ

 
สำหรับ น้อง ๆ ที่ต้องการสอบเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติของจุฬาฯ จำเป็นต้องมีคะแนนสอบต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อประกอบในการสมัครตามแต่ละคณะ สาขากำหนดเอาไว้ด้วย

CU-TEP

สอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและการพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ

CU-ATT

แบบทดสอบวัดความถนัด สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. Math Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์

2. Verbal Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านภาษา

CU-ATS

     สำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับ ปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ  วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
 วิชาฟิสิกส์     60ข้อ เวลา 60นาที
 วิชาเคมี           55ข้อ เวลา 60นาที

CU-ATS nano

แบบทดสอบที่เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนาโน วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์(นาโน) ประกอบด้วย
 วิชาฟิสิกส์           60ข้อ เวลา 60นาที
 วิชาเคมี               55ข้อ เวลา 60นาที
 วิชาชีววิทยา       60ข้อ เวลา 60นาที

CU-SCIENCE

แบบทดสอบสำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.CU-SCIENCE (Chemistry)
2.CU-SCIENCE (Math)
3.CU-SCIENCE (Physics)
4.CU-SCIENCE (Biology)


CU-TAD

แบบทดสอบสำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลักษณะการทดสอบจะวัดทักษะด้านการออกแบบ
 

รับตรง โครงการ ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ม.ศิลปากรโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมประจําปีการศึกษา 2556
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม 2555


กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือก                                     5 มิถุนายน ถึง 5 กรกฏาคม 2555
ประกาศสถานที่ทดสอบข้อเขียน                    17 สิงหาคม 2555
สอบข้อเขียน                                                 1 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์                    28 กันยายน 2555
สัมภาษณ์และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพ   13 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                    19 ตุลาคม 2555
ยืนยันสิทธิ                                                 22-30 
ตุลาคม 2555
 คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้นําในการช่วยเหลือหรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวมเช่นครอบครัวโรงเรียนชุมชนประเทศชาติ โดย พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานตามคุณสมบัติ 4 ประการดังนี้ 
                1 มีความเป็นผู้นําและบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
                2 เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
                3 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดทุกชนิด

GPAX  4 ภาคการศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 3.50

 
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 500 บาท

ขอข้อมูลเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3421-9364-6 ต่อ 25126-9, 25907

รับตรง โครงการ ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ม.ศิลปากรโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมประจําปีการศึกษา 2556
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม 2555


กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือก                                     5 มิถุนายน ถึง 5 กรกฏาคม 2555
ประกาศสถานที่ทดสอบข้อเขียน                    17 สิงหาคม 2555
สอบข้อเขียน                                                 1 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์                    28 กันยายน 2555
สัมภาษณ์และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพ   13 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                    19 ตุลาคม 2555
ยืนยันสิทธิ                                                 22-30 
ตุลาคม 2555
 คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นผู้นําในการช่วยเหลือหรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวมเช่นครอบครัวโรงเรียนชุมชนประเทศชาติ โดย พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานตามคุณสมบัติ 4 ประการดังนี้ 
                1 มีความเป็นผู้นําและบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
                2 เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
                3 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
                4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดทุกชนิด

GPAX  4 ภาคการศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 3.50

 
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 500 บาท

ขอข้อมูลเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3421-9364-6 ต่อ 25126-9, 25907