26 มิถุนายน 2557

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558

UploadImage

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2558

โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.

รับจำนวน 365 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2557
- สำหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสาย วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน และสำหรับสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสาย วิทยาศาสตร์ หรือต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสายศิลป์ ของโรงเรียน
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.30
- GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.30

รับสมัคร 16 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2557 

        
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.

รับจำนวน 330 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2557
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75

รับสมัคร 16 มิถุนายน-8 สิงหาคม 2557


โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

รับจำนวน 34 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2557
- เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ตามคุณสมบัติ 4 ประการ (รายระเอียดตามไฟล์เเนบ)
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50

รับสมัคร 16 มิถุนายน-8 สิงหาคม 2557


โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

รับจำนวน 50 คน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียนที่มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2558
รับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการฯ ใน 13 โรงเรียน (รายระเอียดตามไฟล์เเนบ)
- GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.30

รับสมัคร 16 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2557 

16 มิถุนายน 2557

ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 15 To Be Dent Camp 15th PSU

ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 15 To Be Dent Camp 15th PSU 
 UploadImage


ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 23-30 มิถุนายน 57

รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง สามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/tobedentcamp15

ายอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่ 11 ณ เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

ค่ายอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่ 11 ณ เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

UploadImage

 
Pharmacamp 11th - ค่ายอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่ 11
ณ เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2557


หน้าหลัก  https://www.facebook.com/Pharmacamp11th

บตรง ระบบพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 57

รับตรง ระบบพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 57

UploadImage
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา2557

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2557


UploadImage


***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ

รับตรง คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรฯ 2557

UploadImage

รับตรง คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2557

รับจำนวน 120 คนผ่านระบบ Admission 80 คน รับตรง 40 คน

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขา
- ผลคะแนนสอบ O-NET, GAT และ PAT

กำหนดการ
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร  25 มิถุนายน 255 ถึง 2 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2557
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 9 กรกฎาคม 2557


ที่มา : http://www.lawsp.soc.ku.ac.th/exam/index.html

สอท. เปิดให้ดาวน์โหลดระเบียบการ Admissions 2557 แล้ว!!!

สอท. เปิดให้ดาวน์โหลดระเบียบการ Admissions 2557 แล้ว!!!

UploadImage

ระเบียบการ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2557เปิดเปิดให้น้องๆ ได้ดาวน์โหลดกันแล้วนะคะ

มีจุดที่ต้องแก้ไขดังนี้
1.แก้ไข รหัสคณะ/สาขา 0290 - 0295 รับรวมจำนวน 100 คน
2.ยกเลิก รหัสคณะ/สาขา 3979 (งดรับ)
3.ยกเลิก รหัสคณะ/สาขา 0580 (งดรับ)
4.ยกเลิก รหัสคณะ/สาขา 1034 (งดรับ)


***น้องๆ สามารถดาวน์โหลดระเบียบการฯ และโปรแกรมคำนวณผลคะแนน Admissions ได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ

ข่าวดี !! จุฬาฯ ประกาศจํานวนรับนิสิตเพิ่ม Admissions 2557

ข่าวดี !! จุฬาฯ ประกาศจํานวนรับนิสิตเพิ่ม Admissions 2557

UploadImage

คณะ/สาขาวิชาที่มีการเปลี่ยแปลงจำนวนรับในการรับเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions)ประจำปีการศึกษา 2557เนื่องจากมีผู้ไม่เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบเคลียริงเฮาส์


***ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ

4 มิถุนายน 2557


อีกนิดเดียว...

...ภาพนี้คงบอกอะไรเราได้มากมาย

...ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จ กับ คน
ที่ไม่ประสบความสำเร็จ

...คือความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในการที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย

...คนที่ประสบความสำเร็จ
...จะอดทน ทุ่มเท ไม่ว่าอุปสรรคจะมากมายเพียงใด เขาจะไม่ยอมแพ้
...แต่คน
ที่ไม่ประสบความสำเร็จ
...เมื่อเจออุปสรรค ก็ถอดใจ ไม่ลุยต่อเพราะกลัวความล้มเหลว

..ต้องเลือกแล้วละครับ
คุณจะล้มเหลว หรือ คุณจะล้มเลิก
ถ้าเราล้มเหลว...แต่ไม่ล้มเลิก โอกาสแห่งความสำเร็จรอเราอยู่

แค่วันนี้ เราพร้อมจะสู้หรือเปล่า...
UploadImage

รับตรง โครงการพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2557

สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิศวกรรมโยธา  จำนวน 75 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 60 คน

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า
- มีคะแนนสอบ O-NET

กำหนดการ

UploadImage


ที่มา : http://www.en.kku.ac.th/admission/

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
ค่ายสถาปัตย์สายฟ้าแลบ!! เจาะลึกสถาปัตย์
ค่ายสถาปัตย์สายฟ้าแลบ!!
ค่ายสถาปัตย์สายฟ้าแลบ!! เจาะลึกสถาปัตย์กับพี่ๆจาก5มหาลัย รับเพิ่มอีก 5คนสุดท้ายเท้านั้น
เจาะลึกทั้งสถาปัตย์หลัก ภายใน ถาปัตย์ ถาปัตย์ Land scape ฯลฯ สอบตรงและAdmisssion แนะแนวทางสู่ฝัน และเผยเทคนิคสอบแบบสุดๆๆ

ในวันที่ 30 พฤษภาคม -1มิถุนายน 2557

สมัครเลยที่ 084323-5466 และ 092459-8244
Line :tawtanaw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=834091633271003&set=a.447160481964122.122886.276643039015868&type=1&theater
UploadImage

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (รอบสอง) ปีการศึกษา 2557


สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ)

 UploadImage

กำหนดการรับสมัคร
- เปิดระบบรับสมัคร ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557   เวลา 10.00 น.
- ปิดระบบรับสมัคร ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น

ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
โทรศัพท์ : 0-3428-1075, 098-3158949  โทรสาร : 0-3428-1075    
Email : fengnrsw@ku.ac.th


ที่มา : http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/103-2557-24-57

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ
 

เปิดแล้ว!!! แนะน้อง จัด 4 อันดับแอดมิชชัน


โค้ด 3_6_3
 
          เปิดแล้ว!!! แนะน้อง จัด 4 อันดับแอดมิชชัน ที่  บอร์ดแอดมิชชัน P-Dome.com หลังจากที่น้องๆทราบผลคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 เรียบร้อยแล้ว ก็เป็นอันว่า น้องๆทุกคนจะสามารถคำนวณคะแนนแอดมิชชันของตนเองได้แล้ว น้องๆสามารถคำนวณคะแนนแอดมิชชันและประเมินโอกาสติดแอดมิชชันที่มาพร้อมกับตัวเก็งคะแนนแอดมิชชัน 57 ด้วย EZPlus+ 2014 คลิกที่นี่
          สำหรับน้องๆที่ต้องการ จัด 4 อันดับแอดมิชชัน พี่โดมได้เปิด บอร์ดแอดมิชชัน แนะน้อง จัด 4 อันดับแอดมิชชัน แบบรายบุคคล โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. คำนวณคะแนนแอดมิชชันและประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน ที่มาพร้อมกับ ตัวเก็งคะแนนแอดมิชชัน 57 ด้วย EZPlus+ 2014 คลิกที่นี่

BoUYTg_IAAAXKO9

ขั้นตอนที่ 2. นำภาพผลการคำนวณคะแนนแอดมิชชันและประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน จาก EZPlus+ 2014 มาตั้งกระทู้ใน บอร์ดแอดมิชชัน ที่ P-Dome.com คลิกที่นี่
บอร์ดแอด 1
บอร์ดแอด 2

ปฏิทินแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557


แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557

         ล่าสุด! 29 พ.ค. 57 – สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) อัพเดท ศูนย์จำหน่ายหนังสือระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้
ขายระเบียบการแอดฯ

พี่โดมแนะน้อง
          - ดาวน์โหลด ศูนย์จำหน่ายหนังสือระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ทปอ. ปรับปฏิทินแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557

         สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ที่ได้รับมอบหมายจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ แอดมิชชัน ได้ออกประกาศปฏิทินแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557 ฉบับทางการ แล้ว
ทปอ. ปรับปฏิทินแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557

พี่โดมแนะน้อง
          - ดาวน์โหลด ปฏิทินแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557 ฉบับแก้ไขอย่างเป็นทางการ คลิกที่นี่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ทปอ. ปรับปฏิทินแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ปรับปฏิทินแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557
           23 ก.พ. 2557 – ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2557 ว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติ ปรับปฏิทินแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้
          - จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 12-22 มิ.ย.2557
          - รับสมัครแอดมิชชัน วันที่ 15-22 มิ.ย.2557
          - ชำระเงินค่าสมัครแอดมิชชัน วันที่ 15-24 มิ.ย.2557
          - ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน วันที่ 27-28 มิ.ย.2557
          - ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 1 ก.ค.2557
          - สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 7-9 ก.ค.2557
          - ประกาศผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 15 ก.ค.2557

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ปรับปฏิทินการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2557
          นอกจากนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติ ปรับปฏิทินการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้
          - มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ได้แจ้งความประสงค์ที่เข้าร่วมในระบบเคลียริงเฮาส์ ส่งรายชื่อผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงที่ได้เข้าร่วมในระบบเคลียริงเฮาส์ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย( สอท.) เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 พ.ค.2557
          - นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ตนได้รับการคัดเลือก ผ่านทาง Website : www.cuas.or.th วันที่ 5-9 มิ.ย.2557
          - สอท.แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ ไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน และประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ร่วมในระบบเคลียริงเฮาส์ของปีการศึกษา ๒๕๕๗ และตัดสิทธิ์การสมัครในระบบแอดมิชชันกลาง วันที่ 12 มิ.ย.2557

พี่โดมแนะน้อง
          - ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจะเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 จากเดิมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนมิถุนายน จะเลื่อนไปเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนสิงหาคม

ค่ายเจาะลึกวิศวกรรมศาสตร์ รวมพี่ๆจาก 8มหาลัย
ค่ายเจาะลึกวิศวกรรมศาสตร

ENGINEER REMIX CAMP ค่ายเจาะลึกวิศวกรรมศาสตร์ รวมพี่ๆจาก 8มหาลัย

เจาะลึกทุกเทคนิคการสอบตรง /สอบเข้า /การใช้ชีวิตสุดมันส์/เฮฮา กันตลอด 4 วันเต็ม

3-6 พฤษภาคม 2014 นี้
เวลา 9:30-13:30 (ค่ายไป -กลับ)

อัดแน่นทุกเนื้อหา 8วัน 8มหาลัย เจาะทุกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ค่ายนี้มันส์แน่!!

รับเฉพาะน้องๆมัธยมปลายที่ม
ีฝันอยากเป็นเด็กวิศวะฯ

ค่าลงทะเบียนเพียง 3,300 บาทเท่านั้น

สมัครได้ที่ 084323-5466
Line :tawtanaw
E-mail :rhythm-of-art@hotmail.com
ค่ายหมอยา2557  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

UploadImage

 
 
สามารถติดตามข่าวสารค่ายหมอยา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2557

ได้ทาง https://www.facebook.com/pharmcamp2557
และ http://www.pharm.su.ac.th/

จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบเป็นระยะค่ะ

กิจกรรมจะจัดขึ้นช่วงวันที่ 29-31 สิงหาคม 57

(แต่ขณะนี้ยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครนะคะ)

ค่ายสถาปนิกริ่มแล้ว!!! การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 5-9 มิ.ย. 57

ครบทุกขั้นตอน! >> การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2557 http://p-dome.eduzones.com/clearing-house-57/