23 พฤศจิกายน 2554

10 ข่าวเด่นประจำสัปดาห์
UploadImage

10 ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

         ยังต่อเนื่องสำหรับการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ยังมีออกมาเรื่อยๆ และวันนี้เองศูนย์ข่าวการศึกษาไทยได้จัดอันดับ 10 ข่าวเด่นประจำสัปดาห์มาให้น้องๆ เช่นเคย ซึ่งมีข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบอยู่ด้วย อย่ารีรอ ไปดูกันเลยค่ะ 


10         เริ่มกันที่อันดับที่ 10 ได้แก่ ข่าวมศว. เลื่อนประกาศผลสอบตรง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555 ประกาศผลสอบ ขั้นที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ประกาศผลสอบ ขั้นที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2554
http://goo.gl/enQ6T9         ตามมาด้วยอันดับที่ 9 เป็นข่าวรับตรง จุฬาฯ อินเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดการใหม่ รับนักเรียนเข้าศึกษาในสูตรนานาชาติ / ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ -9 มีนาคม 55
http://goo.gl/4U6wU


8         ต่อกันเลยที่อันดับ 8 เป็นข่าวรับตรง ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เปลี่ยนกำหนดการอีกแล้ว!!! ได้แก่
- กำหนดการของโครงการรับตรง โดยใช้ GAT/PAT
การสมัคร กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ได้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม2554
- กำหนดการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบดังนี้ค่ะ
การสมัคร กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ได้จนถึงวันที่ 15พฤศจิกายน 2554
- กำหนดการของโควตาทายาทธุรกิจการพิมพ์ดังนี้ค่ะ
การสมัคร กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555
http://goo.gl/6u0x9        สำหรับข่าวอันดับที่7 ได้แก่ข่าวขยายเวลาการรับสมัคร โควตาวิศวฯ ม.เกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้ประกาศอย่างไม่เป็นทางการผ่านทาง Facebook ว่าจะมีการขยายวันรับสมัครโครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
(โควตา สอวน.) และโครงการรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (โควตา สสวท.)ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2554
http://goo.gl/6eqME6         จากข่าวอันดับที่ 7 เรามาดูข่าวอันดับที่ 6 กันบ้างนะคะคือข่าวตารางสอบ GAT PAT ครั้งที่ 2 ปี 55
การจัดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2555 สำหรับการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2555 (สอบเดือนมีนาคม 2555) กำหนดวันสอบแล้ว วันที่ 3-6 มีนาคม 2555 ส่วนกำหนดการอื่นดูได้ที่ลิงค์นี้เลยค่ะ
http://goo.gl/IexpD5         การจัดอันดับ 10 ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากศูนย์ข่าว ENN 13-19 พฤศจิกายน 2554 ก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาต่อกันที่อันดับที่ 5 เลยค่ะ คือข่าวตารางสอบรับตรง ม.ธรรมศาสตร์
หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศกำหนดการสอบตรง โดยการจัดสอบจะมีขึ้นในวันที่ 28-30 ธันวาคม 2554 โดยจะมีการประกาศเลขที่นั่งสอบในวันที่ 9 ธันวาคม 2554
http://goo.gl/cLrd14         ตามติดมาด้วยข่าวอันดับที่ 4 คือข่าว รับตรงจุฬาฯ (แบบปกติ) เปลี่ยนแปลงกำหนดการ
จากการประกาศเลื่อนสอบ GAT PAT  เป็นวันที่ 24-27 ธันวาคม 2554 และมีการประกาศผลคะแนนในวันที่ 31 มกราคม 2555 นั้น ได้ส่งผลกระทบกับกำหนดการต่างๆในการรับสมัครนักศึกษา โครงการรับตรง (แบบปกติ) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ประการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครใหม่ เปิดรับสมัครวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2555
http://goo.gl/Dw8lR3         เดินทางกันจนมาถึงอันดับที่ 3 แล้วนะคะ นั่นก็คือข่าวรับตรง ม.อ. ยกเลิกใช้ GAT PAT
ประกาศจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่องเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ เนื่องจากการเลื่อนสอบ GAT PAT โดย

1. โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้  ม.อ. งดใช้ GAT ในการคัดเลือกฯ ในทุกคณะ/สาขาวิชา ทั้งของ ม.อ.และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่รับร่วมกับ ม.อ.

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รหัส 50201งดใช้ PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ รหัส 11006และรหัส 11007 (ภาษาจีนหลักสูตรนานาชาติ)งดใช้ PAT 7.4 ภาษาจีน โดยทั้ง 2คณะจะจัดสอบเพิ่มเติมในวันสัมภาษณ์
http://goo.gl/IIDaZ        ข่าวเด่นอันดับที่ 2 เป็นข่าวรับตรง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปี 55
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทย ได้กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 ประเภทรับตรง โดยรับทุนอุดหนุนการศึกษาของสภากาชาดไทยจำนวน 80 คน การรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 – 3 กุมภาพันธ์ 2555
http://goo.gl/3hmq0         และอันดับ1 ของการรายงาน 10 อันดับข่าวเด่นที่ทุกคนรอคอยก็คือ ข่าวรับตรงม.บูรพา ยกเลิกใช้ GAT PAT
ขณะนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศเพิ่มเติม เกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือก โดย  มหาวิทยาลัยจะใช้ GPAX และ GPA กลุ่มสาระแทนการใช้คะแนน GAT/PAT สำหรับข้อมูลเกณฑ์การให้คะแนนจะแจ้งให้ทราบต่อไป
http://goo.gl/7Qsdc

โควตา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โควตา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม บัณฑิต (5 ปี) และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (4ปี)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีความประสงค์ให้โควตานักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555
ในหลักสูตรดังนี้
1.  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) หลักสูตร 5 ปี          จำนวน   1  คน
2.  ค.อ.บ.(ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 5 ปี       จำนวน   1  คน
3.  ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ)  หลักสูตร 4 ปี            จำนวน  2  คน
4. ศศ.บ (ภาษาญี่ปุ่น)  หลักสูตร 4 ปี                  จำนวน 2 คน
 นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายแนะแนว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า หมดเขตวันที่ 8 ธันวาคม 2554

โควตา ระดับปริญญตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โควตา ระดับปริญญตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตามที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร้มเกล้ามีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันฯ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีความประสงค์ให้โควตานักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาดังนี้
1.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    จำนวน   1  คน
2.  เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม          จำนวน   1  คน
3.  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร                              จำนวน  1  คน
 นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนติดต่อสอบถามรายละเอีดได้ที่
ฝ่ายแนะแนว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน (ตามหนังสือ เลขที่ 549/2554)
ได้ให้โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้าพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา จำนวน 2 ทุน
1. คณะทางสายศิลป์  จำนวน   1 ทุน
2. คณะทางสายวิทย์   จำนวน  1  ทุน
 นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายแนะแนว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

8 พฤศจิกายน 2554

ปฏิทินเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบตรง มมส. ปี 55

UploadImage

         สำหรับน้องๆ คนไหนที่สมัครสอบโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2555 ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยออกปฏิทินเปลี่ยนแปลงกำหนดการฉบับแก้ไขมานะคะ ดังนี้เลยค่ะ
 

UploadImage
UploadImage

ความคืบหน้า รับตรง วิศวะลาดกระบัง

UPDATE 7/11/54 วิศวะ ลาดกระบัง
คณะได้ประกาศออกมาแล้วว่าไม่ใช้คะแนนสอบ 7 วิชานะจ๊ะ
และอาจจะออกจากระบบเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ด้วย เนื่องจากหนีน้ำท่วม = ='
คณะจะจัดสอบเองเหมือนที่ผ่านมา และมีรอบแอดกลางเหมือนเดิม
รายงานโดย chinnear

สามารถเข้าไปคุยกับ พี่ๆวิศวะลาดกระบังได้ที่ 

7 พฤศจิกายน 2554

UploadImage

จากที่คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง และ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2555  ซึ่งตามกำหนดการเดิม จะมีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในวันที่ 24 ธันวาคม 54  แต่เนื่องจาก สทศ.มีการประกาศการเลื่อนสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2555 ให้มีการจัดสอบในวันที่ 24-27 ธันวาคม 54 ทำให้ คณะโบราณคดี ต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การรับสมัคร ทั้ง2โครงการดังนี้ค่ะ
 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง
ขยายเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 25 มกราคม 2555
ผู้สมัครสามารถส่งคะแนนสอบ GAT หรือ PAT ได้ตั้งแต่ 31 มกราคม 2555 -  20 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ
 
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น
ขยายเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่1 พฤศจิกายน– 7 ธันวาคม2554
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติในวันที่ 28 ธันวาคม 2554
สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติในวันเสาร์ที่7 มกราคม2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 มกราคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
31ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2224 7684
โทรสาร 0 2226 5355
http://www.archae.su.ac.th