12 มีนาคม 2557

พรุ่งนี้ สทศ. เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557

http://blog.eduzones.com/balleduzones/124397
รวมรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ปี2557 (เปิดรับอยู่ขณะนี้)

รวมรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ป
 
     #รับตรง วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
     
>>> รายละเอียดทั้งหมด

     
     #รับตรง โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
     
>>> รายละเอียดทั้งหมด

     
      
#รับตรง โครงการปริญญาตรภาคพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

>>> รายละเอียดทั้งหมด

     
     #รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

>>> รายละเอียดทั้งหมด


 
*** ถ้ามีรับตรงจาก ม.ธรรมศาสตร์ มาอีกเมื่อไหร่ จะรีบมาอัพเดททันทีเลยครับ ***
ช็คเลย!!! คณะและมหาวิทยาลัยที่ใช้ PAT 7 ในการคัดเลือก แต่...ไม่รับ PAT บาลี

เช็คเลย!!! คณะและมหาวิทย
 

เป็นข้อสงสัยที่ถูกถามเข้ามาเยอะมากคำถามหนึ่งในช่วงรับสมัคร GAT/PAT คือ PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

เนื่องจากมีน้องๆต้องการจะเลือกหรือสมัคร รูปแบบพื้นฐานศิลปศาสตร์ ที่ใช้ PAT 7 ในการคัดเลือก ในคณะดังต่อไปนี้


- การท่องเที่ยวและการโรงแรม
- ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
- นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
- อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
- รัฐศาสตร์
- สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
- นิติศาสตร์
- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์


แต่ติดปัญหาตรงที่ ไม่เคยเรียนภาษาต่างประเทศ ทั้ง ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ มาก่อน

น้องๆหลายคนจึงตัดสินใจว่า จะสมัคร PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี ด้วยเหตุผลที่ว่า เมื่อเทียบกับภาษาต่างประเทศอื่นๆแล้ว 
PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี  ดูเหมือนจะง่ายกว่า เพราะ โจทย์ถามเป็นภาษาไทย

ตัวอย่างข้อสอบ PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

เช็คเลย!!! คณะที่ไม่รับ
 
อย่างไรก็ตาม พี่โดม มีคำเตือน!!! ถึง น้องๆ ที่ต้องใช้ PAT7 ในการคัดเลือก คือ บางคณะ บางมหาวิทยาลัย ที่ใช้ PAT7 ในการคัดเลือก จะไม่รับพิจารณา PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

มีคณะอะไรบ้าง มาเช็คกันเลย!!!
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาสเปน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ
คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ 4 ปี) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

11 มีนาคม 2557

UploadImage

รับตรง
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
และธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 20 คน

คุณสมบัติ 
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีผลคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 29) และ วิชาคณิตศาสตร์ (รหัสวิชา 39)
- มีผลการสอบ TOEFL/TU-GET อย่างน้อย 500 หรือ  ผลการสอบ CU-TEP อย่างน้อย 62 หรือ KMUTNB Proficiency Test อย่างน้อยร้อยละ 60)

กำหนดการ

UploadImage


ที่มา : http://www.admission.kmutnb.ac.th/
รวมปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ประจำปี 57

UploadImage

           จากสถานการณ์ทางการเมืองทำให้การสอบ GAT/PAT ของน้องๆ ม.6 ปีนี้ป่วยเป็นโรคเลื่อน หลายคนถามเข้ามากันเยอะว่าสอบ Admissions 57 มีสอบอะไรบ้าง การสอบใดสอบวันไหน ประกาศผลวันไหน อันไหนยังเปิดรับสมัครอยู่ หรือว่าอันไหนปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยจะมาเคลียร์ให้น้องทราบกันเลยค่ะว่าปฏิทินการสอบปีนี้จริงๆ แล้วเป็นยังไงกันแน่

UploadImage
1. การสอบGAT/PAT 2557 ก็คือการสอบที่สำคัญมากค่ะ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) และ PAT (ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ) จะมีการสอบ 2 ครั้งด้วยกัน น้องๆ สามารถเลือกคะแนนที่ดีที่สุดไปใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของส่วนกลางหรือที่เรียกว่า Admissions และคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1 ยังสามารถนำไปยื่นสมัครรับตรงหลายๆ โครงการได้ด้วยนะคะ

*** การสอบGAT/PAT 2557 เลื่อนแค่วันสอบและวันประกาศผลสอบนะคะ วันรับสมัครยังเหมือนเดิม  


วันที่กำหนดการ
1 - 27 ตุลาคม 2556        รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
***หมดเขตรับสมัครแล้ว***             
8- 11 มีนาคม 2557สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
12-23 มีนาคม 2557รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557http://www.niets.or.th/
24 เมษายน 2557ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
http://www.niets.or.th/
26-29 เมษายน 2557สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557
29 พฤษภาคม 2557ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557
http://www.niets.or.th/
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enn.co.th/9197

UploadImage
2. การสอบ O-Net เป็นการสอบที่ใช้วัดผลการเรียนทั้งประเทศจะมีสอบกัน 3 ระดับชั้นได้แก่ ป.6 ม.3 และม.6 การสอบนี้สำคัญเช่นกันค่ะเพราะ คะแนน O-Net ของม.6 ต้องนำไปใช้คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบ Admissions และเร็วๆ นี้ก็มีข่าวมาว่าผู้ใหญ่เขาจะปรับค่าน้ำหนัก O-Net ของปีการศึกษา 2557 ขั้นต่ำต้อง 30% ถ้าใครได้คะแนนไม่ถึง 30% ก็จะเรียนไม่จบ ลองคิดดูสิว่าถ้าสอบตรงติดแล้วแต่คะแนนสอบ O-Net ไม่ถึงขั้นต่ำน้องก็จะเรียนไม่จบ ซึ่งการสอบ O-Net นี้ น้องๆ ก็ต้องตั้งใจสอบให้เต็มที่เช่นกัน

*** สำหรับน้องๆ ม.6 สายสามัญไม่ต้องสมัครค่ะ โรงเรียนจะสมัครสอบให้ แต่สำหรับน้องๆ ที่เรียนเทียบเท่าจะต้องสมัครสอบเพื่อใช้คัเลือกเข้ามหาวิทยาลัยค่ะ


วันที่กำหนดการ
1-15พฤศจิกายน 2556สมัครสอบ O-Net เฉพาะนักเรียนเทียบเท่าชั้น ม.6 
***หมดเขตรับสมัครแล้ว***               
5 มกราคม 2557เป็นต้นไป  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ http://www.niets.or.th/
15-16 กุมภาพันธ์ 2557สอบ O-NET ปีการศึกษา 2556
(ป.6 สอบ 8 กุมภาพันธ์ 2557
ม.3 สอบ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 )
31มีนาคม 2557ประกาศผลสอบ O-Net ม.6http://www.niets.or.th/
(ป.6 และ ม.3 ประกาศผลสอบ 19 มีนาคม 2557)
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enn.co.th/8867

UploadImage
3.การสอบวิชาสามัญ 7 วิชา คือการสอบที่จะเอาผลคะแนนไปใช้ในการสอบตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ซึ่งการสอบนี้ก็จะนำไปใช้ในการรับตรงของมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งค่ะ

วันที่กำหนดการ
1 - 24 พฤศจิกายน 2556 รับสมัครสอบวิชา 7 วิชาสามัญ
***หมดเขตรับสมัครแล้ว***             
4 - 5 มกราคม 2557 สอบ 7 วิชาสามัญ
11 กุมภาพันธ์ 2557ประกาศผลสอบ 7 วิชาสามัญhttp://www.niets.or.th/
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enn.co.th/9049
 

UploadImage
4.ระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ระบบนี้ใช้สำหรับน้องๆ ที่สอบติดรับตรง และมหาวิทยาลัยที่น้องสอบติดนั้นต้องเข้าร่วมกับระบบนี้ ใครสอบติดก็ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ว่าจะเอาและเมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ Admissions ค่ะ ถือว่าดีเพราะคนเก่งก็จะได้ไม่ไปแย่งที่นั่งคนอื่นและมหาวิทยาลัยก็ได้จำนวนนิสิตนักศึกษาครบจำนวน  ถ้าใครไม่ติดรับตรงก็ข้ามตรงนี้ไปได้เลยค่ะ

*** ใครอยากรู้ว่ามหาวิทยาลัยไหนเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse)สามารถเช็คได้ที่ลิงค์นี้ค่ะhttp://www.enn.co.th/8662


วันที่กำหนดการ
23 พฤษภาคม 2557                                 มหาวิทยาลัย / สถาบัน / กลุ่มสถาบัน ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกไปยัง สอท. ทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์
19 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2557   ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่วิทยาลัย / สถาบัน / กลุ่มสถาบัน ที่ตนได้รับคัดเลือก
5 มิถุนายน 2557   สอท.ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย / สถาบัน / กลุ่มสถาบัน  
 
 

UploadImage
5.ปฏิทิน Admissions 2557   Update ล่าสุดปฎิทิน Admissions 57 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 57 ซึ่ง admissions นี้ เป็นการรวมเอาคะแนนทั้งหมดทั้งมวลมารวมกันไมว่าจะเป็น GAT/PAT , O-Net, GPA แต่ละวิชา และ GPAXแล้วจัดสัดส่วนให้ตรงตามกับคณะ สาขาวิชาที่น้องเลือกต่อไปhttp://www.cuas.or.th/document/brochouradm57.pdf

วันที่กำหนดการ
12-22 มิถุนายน 2557       จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกในระบบกลาง ปีการศึกษา 2557 www.cuas.or.th
15-22 มิถุนายน 2557รับสมัคร ADMISSIONS
15-24 มิถุนายน 2557ชำระเงินค่าสมัคร ADMISSION
27-28 มิถุนายน 2557ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
1 กรกฎาคม 2557ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
7 - 9 กรกฏาคม 2557สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
15 กรกฏาคม 2557        ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enn.co.th/7074


โดยอติภา พิสณฑ์
ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ขอบคุณข้อมูลจาก สอท.และสทศ.

 
UploadImage

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
ปีการศึกษา 2557

1. คณะรัฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 625 คน

คุณสมบัติ : ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์เเนบ)


2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 590 คน

คุณสมบัติ :
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 6ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00


3. คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 200 คน

คุณสมบัติ :
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 6ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75


4. คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 80 คน

คุณสมบัติ :
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 6ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75


5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 790 คน

คุณสมบัติ :
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 6ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.506. คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 790 คน

คุณสมบัติ :
- กำลังศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 6ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต 3.25

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://www.admissions.chula.ac.th/

สามารถ Download 
รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ