6 ตุลาคม 2557

เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 (สอบวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2557)


 เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 (สอบวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2557)

           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 (สอบวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2557) มีรายละเอียดดังนี้

GAT ความถนัดทั่วไป 
          – ส่วนที่ 1 GAT เชื่อมโยง จำนวน 2 บทความ คะแนนเต็ม 150 คะแนน
          - ส่วนที่ 2 GAT ภาษาอังกฤษ จำนวน 60 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน

เนื้อหา GAT 1
 
 
 
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
           - จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 2
 
 
 
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
           - จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 3
 
 
 
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
           - จำนวน 70 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 4
 
 
 
PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
           - จำนวน 33 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 5
 
 
 
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
           - จำนวน 120 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 6
 
 
 
PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
           - จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 7
 
 
 
PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
           - จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 8
 
 
 
 PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
           - จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 9
 
 
 
 PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
           - จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 10
 
 
 
PAT 7.4 ภาษาจีน
           - จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 11
 
 
 
PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
           - จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 12
 
 
 
PAT 7.6 ภาษาบาลี
           - จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เนื้อหา GAT 13
 
 
 
พี่โดมแนะน้อง
           - ในส่วนของเนื้อหาการสอบ PAT 2 น่าจะเกิดข้อผิดพลาด เนื่องจาก พี่โดมได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ตามประกาศรูปแบบ จำนวนข้อสอบและเนื้อหาการสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2558 เนื้อหาการสอบในวิชา PAT 2 เป็นเนื้อหาการสอบ ONET วิทยาศาสตร์
             เนื้อหาการสอบ PAT 2 ที่ถูกต้อง ตามที่ สทศ. เคยประกาศรูปแบบ จำนวนข้อสอบและเนื้อหาการสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2554 เป็นดังนี้
20120925121248
 
 
           - ดาวน์โหลด เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 (สอบวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2557)คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น