6 ตุลาคม 2557

รับตรง โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558


รับตรง โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558


            มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการคัดเลือก
รับตรง โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558

โครงการที่เปิดรับ
            - โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวน 30 คน
            - โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
            - นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เกณฑ์การคัดเลือก
            โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
            - คัดเลือกโดยการสอบ 6 รายวิชา ได้แก่ สามัญ1 (ภาษาไทย+สังคมศึกษา),คณิตศาสตร์, อังกฤษ, เคมี, ฟิสิกส์ และ ชีววิทยา
            โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
            - คัดเลือกโดยการสอบ 6 รายวิชา ได้แก่ สามัญ1 (ภาษาไทย+สังคมศึกษา), คณิตศาสตร์, อังกฤษ, เคมี, ฟิสิกส์ และ ชีววิทยา และสอบวิชา Competency Test ได้แก่ grammar, reading comprehension, listening และ Writing

คำถามที่พบบ่อย
           - ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละโครงการ
              โครงการพเิศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เหมาจ่ายเทอมละ 35,000 บาท
              โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ เหมาจ่ายเทอมละ 50,000 บาท
           - ภาคปกติกับโครงการพิเศษ(ภาคสมทบ) แตกต่างกันอย่างไร
              ภาคปกติกับโครงการพิเศษ(ภาคสมทบ)เรียนหลักสูตรเดียวกัน อาจมีบางวิชาที่เรียนบรรยายร่วมกัน แต่ Lab จะแยกกันเรียน

พี่โดมแนะน้อง
           - ดาวน์โหลด คำถามที่พบบ่อยในการสมัคร คลิกที่นี่
           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
           - เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
           - Website : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น