8 สิงหาคม 2554

ค่ายเจาะจิต ครั้งที่ 8 คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

UploadImage

ค่ายเจาะจิต ครั้งที่
8 ของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         ขอเชิญน้องๆ ม.ปลาย ทั่วประเทศ มาเข้าร่วมค่ายเจาะจิต ครั้งที่ 8 ของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งค่ายนี้จัดเพื่อให้น้องม.ปลายที่มีความสนใจในศาสตร์ของจิตวิทยาจะได้ เข้าใจความเป็นศาสตร์จิตวิทยามากขึ้น ในค่ายน้องๆจะได้พบปะและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ซึ่งภายในค่ายนั้นมีกิจกรรมสนุกมากมาย ค่ายเจาะจิตครั้งที่ 8 นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 14 - 15 เดือนตุลาคม 2554 (2 วัน 1 คืน) โดยจะค้างคืนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

เปิดรับสมัคร
ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน (ยังไม่กำหนดวันที่รับสมัครอย่างเป็นทางการ)

คุณสมบัติของผู้สมัครคร่าวๆ
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือ หลักสูตรนานาชาติ เกรด 10-12
2. มีความสนใจทางด้านจิตวิทยา
3. เป็นผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
5. ไม่เคยผ่านการเข้าค่ายเจาะจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาก่อน (เพื่อเปิดโอกาสให้น้องคนอื่นได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นี้)
6. ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น