26 มิถุนายน 2556


   #รับตรง โครงการเรียนดี   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
   ปีการศึกษา 2557  


#รับตรง โครงการเรียนดี ม
 
   กำนดการรับสมัคร   
 
#รับตรง โครงการเรียนดี ม

   คุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก   

#รับตรง โครงการเรียนดี ม
#รับตรง โครงการเรียนดี ม

#รับตรง โครงการเรียนดี ม

#รับตรง โครงการเรียนดี ม

#รับตรง โครงการเรียนดี ม

#รับตรง โครงการเรียนดี ม

#รับตรง โครงการเรียนดี ม

#รับตรง โครงการเรียนดี ม

#รับตรง โครงการเรียนดี ม

#รับตรง โครงการเรียนดี ม

#รับตรง โครงการเรียนดี ม

#รับตรง โครงการเรียนดี ม
 
   พี่โดม #แนะน้อง   

         >> น้องๆสนใจสาขาไหน ถ้าคุณสมบัติครบตามที่ระเบียบการกำหนด ก็สมัครได้เลย โดยช่องทางที่เปิดรับสมัคร คือ การรับสมัครออนไลน์ เท่านั้น 

         >> ผู้สมัคร สามารถสมัครได้ 1 สาขา เท่านั้น


         >> โดยในเบื้องต้น ผู้สมัครที่ดำเนินการสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 - 29 สิงหาคม 2556 ยังไม่ต้องชำระค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น

              - เฉพาะ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เท่านั้น ที่ต้องชำระเงินค่าสมัคร 
              - การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556
              - การชำระเงินค่าสมัคร สำหรับผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 29 สิงหาคม 2556 - 4 กันยายน 2556 

         >> ในขั้นตอนของการดำเนินการสมัครออนไลน์ ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ด้วย 

               ระบบรับสมัครจะให้ผู้สมัครอัพโหลดหลักฐานการสมัคร (ถ้ามี) ซึ่งไม่มีผลต่อการพิจารณาเรียกสอบ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องนำหลักฐานทั้งหมดมาในวันสอบสัมภาษณ์อีกครั้งเพื่อให้ตรวจหลักฐานอีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น